6.10.2013

IV ja KVV tarkastukset - Osa 2 ”Työnjohtajat, joutaa ne myöhemminkin...”

Jatkan IV- ja KVV-asioilla. Kuten edellisessä kirjoituksessani kerroin, niin meillä on kaikki IV- ja KVV-tarkastukset tekemättä. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, ottaen huomioon sen, että me olemme asuneet talossa jo reilun vuoden. Ja vieläpä ihan luvan kanssa. Mainitsin edellisessä kirjoituksessa myös sen, ettei tilanteemme ole ihan niin ruusuinen, jos tässä tilanteessa voidaan millään muotoa ruusuisesta tilanteesta puhua, kuin yksin edellisen kirjoituksen perusteella olisi voinut kuvitella. Niin, koskaanhan asiat eivät ole niin huonosti, etteivätkö ne voisi olla vielä vähän huonomminkin.

Sen lisäksi, että meillä ei ole tehty ainoatakaan IV- tai KVV-töiden tarkastusta, meillä ei myöskään ole ollut lainkaan IV- tai KVV-töiden työnjohtajia projektin missään vaiheessa. Kyllä, luitte aivan oikein. Meillä ei ole ollut IV- tai KVV-töiden työnjohtajia lainkaan. Tämä on sinällään aika uskomatonta koska johan Maankäyttö- ja rakennusasetuskin (71 § Erityisalan työnjohto ensimmäinen momentti) sanoo:
”Rakennustyössä tulee olla kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja sen mukaan kuin tehtävien vaativuus edellyttää. Rakennustyössä voi lisäksi olla rakennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia työnjohtajia. Erityisalan työnjohtajien hyväksyntää koskee soveltuvin osin, mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään.”
Rakennusluvassamme on puolestaan erikseen mainittu, että rakennustyössä tulee olla vastaavan työnjohtajan lisäksi IV- ja KVV-töiden työnjohtajat. Tarkemmin sanoen luvassa mainitaan, ettei rakennustyötä saa aloittaa ennen kuin kaikki edellä mainitut työnjohtajat on hyväksytty. Edellisten perusteella asiassa ei pitäisi juurikaan olla epäselvää, rakennustöitä ei aloiteta ennen kuin työnjohtajat on hyväksytty. Vaan eipä tuo erityisalojen työnjohtajien puuttuminen meillä ole aloitusta juurikaan haitannut.

Edellisessä kirjoituksessa tein sen aikalailla selväksi, että vastaavan työnjohtajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat omat velvollisuutensa. Yksi näistä velvollisuuksista on jättää työnjohtajahakemus tai -ilmoitus rakennusvalvontaan. Tässäkään asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää. Tämän lisäksi aloituskokouksessa on erikseen sovittu, että Jarmo Kekki huolehtii siitä, että erityisalojen työnjohtajat jättävät hakemuksensa tai ilmoituksena rakennusvalvontaan ja tämän pitää tietenkin tapahtua ennen rakennustöiden aloitusta. Vaan eipä ole Kekki huolehtinut, ei.

Tivasin asiasta Jarmo Kekiltä 4.1.2012 käydyssä ”neuvottelussa” ja vastaus oli suunnilleen sitä luokkaa, että hän on sanonut IV- ja KVV-töiden työnjohtajaksi nimeämälleen taholle, että hakemus tai ilmoitus pitäisi toimittaa rakennusvalvontaan. Juu, sehän se riittääkin. Säädökset sanovat ykskantaan, että vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt tehtävänsä. Vastaavan työnjohtajan tehtävässä toimivan täytyy ymmärtää, mitä jostakin asiasta huolehtiminen tarkoittaa. Eikä tämänkään tehtävän hoitaminen kovin suuria ponnisteluja pitäisi vaatia. Aivan ensimmäisenä tulee mieleen se, että tarkastaa esimerkiksi rakennusvalvonnasta, ovatko työnjohtajien hyväksynnät kunnossa vai ei. Ja voisihan sitä kysyä vaikkapa ihan työnjohtajilta itseltäänkin. Jos hyväksynnät eivät ole kunnossa niin tällöin vastaavan työnjohtajan tulee tehdä asialle jotakin, esimerkiksi ilmoittaa asiasta jollekin, viheltää peli poikki, vaatia hakemuksen jättämistä, hoitaa asia kuntoon, tehdä jotakin. Ei pitäisi olla aikuiselle ihmiselle liian vaikeaa.

Niin, onko vastaava työnjohtaja ollut asiasta tietoinen? IV- ja KVV-töiden työnjohtajaksi Jarmo Kekin toimesta nimetty taho on kertonut minulle, että Jarmo Kekki on ollut hyvinkin tietoinen asiasta. Ja vaikka hän ei olisikaan ollut tietoinen asiasta, niin hänen olisi pitänyt olla. Viimeistään siinä vaiheessa kun hän on ilmoittanut rakennusvalvontaan rakennustöiden aloittamisesta.

Siihen on siis ihan turha vedota, ettei muka tiennyt. Ja asianhan olisi pitänyt selvitä siinä vaiheessa kun vastaava työnjohtaja olisi tiedustellut IV- ja KVV-töiden työnjohtajalta töiden ja tarkastusten tilannetta ja sitä, onko tarkastuksia ylipäätään tehty. Tämä siis siinä tapauksessa, että vastaava työnjohtaja olisi huolehtinut edes tästä velvollisuudestaan. Mutta asiahan ei ole Jarmo Kekkiä ilmeisesti kiinnostanut lainkaan, ei esimerkiksi edes siinä vaiheessa kun hän on toimittanut taloomme puhallusvillan, jota ei saa asentaa ennen kuin on varmistuttu muun muassa siitä, että kaikki yläpohjan kanavat ja putket ovat asianmukaisesti asennettu ja eristetty. Arvatkaapa olivatko?

Mutta, kuten jo mainitsin, IV- ja KVV-töiden työnjohtajaksi nimetty taho on kertonut minulle, että hän on asiasta Jarmo Kekille ilmoittanut ja kertonut vielä syynkin miksi ei ole hakemusta tai ilmoitusta jättänyt.

Edellinen laittaakin asian taas aivan uuteen perspektiiviin. Vastaava työnjohtaja / rakennuskonsultti on ollut asiasta tietoinen mutta ei ole maininnut asiasta mitään esimerkiksi minulle. Niin, miksipä olisikaan, minähän olen ollut ainoastaan toimeksiantaja eikä toimeksiantajalle tietenkään ole tarvetta kertoa tällaisista pienistä yksityiskohdista, eihän? Parempi vaan olla ihan hys, hys ja hipihiljaa. Vakavasti ottaen, kyseessä vaikuttaisi olevan olennaisten tietojen ja ongelmien pimittäminen toimeksiantajalta ja tämä on käsittääkseni niin vastaavan työnjohtajan kuin konsultinkin tehtävien osalta jo aika räikeä virhe. Mielestäni tällainen toiminta asettaa myös konsultin etiikan vähintäänkin kyseenalaiseksi. Puhumattakaan asiakkaan edusta ja konsulttitoiminnan ehdottomasta edellytyksestä: luottamuksesta. Mutta konsultin etiikasta tulen kirjoittamaan myöhemmin lisää ja viimeistään siinä vaiheessa kun käsittelen konsultin materiaalihankintaa kaverinsa rautakaupan kautta.

Ongelmassa itsessäänkin on ollut ainekset jonkinlaisiin seuraamuksiin ja vaikeuksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki (180 § Rakennustyön keskeyttäminen ensimmäinen momentti) sanoo seuraavaa:
”Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ.”
Rakennustöiden keskeyttäminen olisikin ollut todella mukava yllätys kesken kaiken. Jälkikäteen ajatellen tuo olisi toki saattanut olla ihan hyväkin asia. Moinen tapahtuma kun olisi saattanut johtaa miehistön vaihdoksiin, joka ei varmasti olisi ollut projektin jatkoa ajatellen lainkaan huono asia. Varsinkaan jos se olisi tapahtunut jo heti alkuvaiheessa.

Ikävä kyllä näitä asioiden pimittämisiä ja vastaavanlaisia tilanteita on ilmennyt muitakin ja pari niistä olikin niitä kuuluisia viimeisiä niittejä, jotka lopulta johtivat vastaavan työnjohtajan ja rakennuskonsultin sopimusten irtisanomiseen. Minulla kun on kieltämättä jonkin verran vaikeuksia sietää moista.

Pitkin matkaa olemme tietenkin kyselleet vastaava työnjohtaja / rakennuskonsultti / pääsuunnittelija / rakennussuunnittelija Jarmo Kekiltä, että onko kaikki työmaalla varmasti hyvin ja aina vastaus on ollut, että kaikki on hyvin ja homma etenee kuten pitääkin. Niinpä niin. Muutamaan kertaa olen joutunut tiedustelemaan samaa asiaa jo hieman tiukempaankin sävyyn mutta vastaus on aina ollut suunnilleen sama: Kaikki kunnossa. Tai jos joitakin ongelma on ollut, niin ne ovat ihan pieniä ja syy on jossakin ihan muussa kuin projektin johdossa, tarkastuksissa, suunnitelmissa, tavarantoimituksissa, aikataulutuksessa tai ylipäätään missään Jarmo Kekin vastuulla olevassa.

Mutta, mutta. IV- ja KVV-työ on meillä muutenkin aika mielenkiintoinen kokonaisuus. Meillä on IV-töistä vastannut yksi urakoitsija ja KVV-töistä toinen. Lukuun ottamatta niitä töitä, joita vastaava työnjohtaja / rakennuskonsultti on teettänyt rakennusmiehillä. Esimerkiksi ala- ja yläkerran viemärityöt lienevät rakennusmiesten tekemiä. Vaan mitään varmuutta minulla ei tästä ole, eikä Jarmo Kekkikään ole asiaan pyynnöistä huolimatta antanut selvyyttä. Joka tapauksessa tilanne muodostuu todella mukavaksi jos IV- tai KVV-töiden kohdalla ilmenee myöhemmin ongelmia. Minulla kun ei todellakaan ole tarkkaa tietoa siitä, kuka mistäkin osatyöstä vastaa. Ihan huomautuksena vielä se, että minä en ole tällaisesta järjestelystä sopinut. Järjestely selvisi minulle jossakin vaiheessa matkan varrella – ja tietenkin jälkikäteen.

IV-töissä meillä on ollut jonkin verran ongelmia matkan varrella ja näihin IV-töihin liittyy kaikennäköistä mielenkiintoista ja asioihin saadut selitykset tuntuvat jälleen vaihtelevat lähteestä riippuen. Olen siis myöhemmin keskustellut asioista kyseisen urakoitsijan kanssa ja niiden keskustelujen perusteella ongelmat ovat olleet täysin projektin johdon aikaansaamia, ei urakoitsijan. Lienee turha sanoakaan, että minä luotan asiassa enemmän urakoitsijan sanaan kuin entisen vastaava työnjohtaja / rakennuskonsultin. Mutta palataan näihinkin asioihin myöhemmin.

Joka tapauksessa meillä on siis se tilanne, ettei ainoatakaan IV- tai KVV-työn tarkastusta ole suoritettu. Miten olisi voitukaan kun meillä ei ole ollut edes hyväksyttyjä IV- tai KVV-töiden työnjohtajia. Eikä muuten ole vieläkään. Asian korjaaminenkaan ei ole millään lailla helppoa yksin jo sen vuoksi, että tarkastaminen ei enää tässä vaiheessa oikein tahdo luonnistua kunnolla. Eikä niitä työnjohtajaksi haluaviakaan ihan jonoksi asti ole. Pelonsekaisella mielenkiinnolla odotan, mitä ongelmia nämäkin pienet yksityiskohdat vielä tuovat eteen.

Tässä oli taas pieni esimerkki siitä, kuinka asioita hoidetaan huolellisesti ja erityisen tunnollisesti.


1 kommentti:

 1. Moi !
  Oletko saanut noi IV- ja KVV- tarkastukset tehtyä jälkikäteen ?
  Jos olet saanut, niin miten ? Muuttotarkastustahan ei voi tehdä, ainakaan
  Vaasassa, ellei noita tarkastuksia ole tehty aiemmin.

  Terveisin, tiedosta kiitollinen

  VastaaPoista