Blogin ja rakennusprojektin taustoista

Olen aiemminkin pitänyt tässä samassa osoitteessa blogia rakennusprojektiimme liittyen mutta tulin sulkeneeksi sen kesällä 2012. Suomi24-palvelussa käydyn Uniikki Kivitalot ja JAK Talot Oy:tä koskevien keskustelujen poistaminen antoi viimeisen kipinän avata blogi uudelleen. En kuitenkaan jatka siitä, mihin viimeksi jäin vaan aloitan ikään kuin alusta ja tällä kertaa lähestymistapa on tosin hieman toisenlainen. Tulen toki kirjoittamaan osittain samoista aiheista kuin aiemminkin mutta tällä kertaa hieman toisenlaisella otteella ja uusien tietojen valossa.

Viestiketjusta poistettu viesti.
Mainitsemistani Suomi24-palvelusta poistetuista viestiketjuista toisesta on osa viestiketjusta nähtävillä täällä.

Edit 14.8.2013: Aloitin Suomi24-palvelussa keskustelun näistä poistetuista viestiketjuista ja mainitsin yhdessä omassa viestissäni tästä aloittamastani blogista. Yllättäen juuri tuo viesti poistettiin viestiketjusta jossakin vaiheessa. Poistettu viesti ohessa. Arvioikaa itse, onko siinä jotakin Suomi24:n sääntöjen tai hyvien tapojen vastaista. Kirjoitin ketjuun uuden viestin huomattuani aiemman viestini poistamisen ja nyt sitten odottelenkin, milloin uusikin viesti poistetaan.

Kerron tässä blogissa hieman rakennusprojektimme tapahtumista ja erityisesti rakennusvirheistä ja niihin liittyvistä asioista. Pitkälti asiat keskittyvät rakennustöiden valvontaan, vastaavan työnjohtajan tehtäviin ja tarkastuksiin, joissa on matkan varrella havaittu kaikenlaisia pikku kummallisuuksia.

Ikävä kyllä asioiden käsittelystä muodostuu blogissa väistämättä varsin yksipuolista ja omat näkemykseni tulevat luonnollisesti korostumaan huolimatta siitä, että pyrin kaikessa esittämässäni objektiivisuuteen.

Rakennusprojektista lyhyesti

Projekti aloitettiin jo kesällä 2010 talon suunnittelulla ja varsinaiset rakennustyöt päästiin aloittamaan tammikuussa 2011. Kyseessä ei siis ole talopaketti-talo vaan talo on omaa suunnittelua ja rakennettu paikan päällä.

Alkuun projekti tuntui etenevän ihan hyvin mutta jo huhtikuussa minusta alkoi vaikuttamaan siltä, ettei kaikki ole aivan niin kuin pitäisi. Työt eivät näyttäneet etenevän lainkaan oikeaan tahtiin ja eri tahoilta saamani informaation perusteella vaikutti siltä, ettei projektin johto ollut lainkaan tehtäviensä tasalla.

Ajan mittaan käsitys vahvistui ja saamani, vähintäänkin ristiriitaiset, selitykset asioihin vahvistivat käsitystäni edelleen. Loppukesästä 2011 oli käynyt jo täysin selväksi, että tilanteeseen täytyy saada muutos ja tässä tapauksessa muutos tarkoitti muun muassa vastaava työnjohtaja / rakennuskonsultin poistamista yhtälöstä. Sivuhuomautuksena voisin sanoa, etten ilmeisesti ole suinkaan ainoa, joka on tullut kyseisen elinkeinonharjoittajan kohdalla samaan johtopäätökseen.

Päädyin lopulta lokakuun alussa 2011 siihen, että rakennustyöt on syytä keskeyttää ja ryhtyä tutkimaan, mitä kaikkea työmaalla on loppujen lopuksi tehty ja jätetty tekemättä sekä mitä virheitä minulta on piiloteltu ja mitä rakennusvirheitä talossa ylipäätään on. Yksi erityinen huolenaiheeni oli vastaavan työnjohtajan toiminta ja hänen suorittamat tarkastukset. Näiden kohdalla minulla oli huoli siitä, ettei tarkastuksia ole todellisuudessa suoritettu lainkaan tai ei ainakaan asianmukaisesti.

Tarkastusten lisäksi projektissa ilmeni ikäviä piirteitä muun muassa rakennusmateriaalien toimituksissa ja tilauksissa, tarvikkeiden määrissä, laskutuksessa ja rahdeissa. Suunnitelmista on poikettu siellä täällä ja tietenkin pyytämättä minulta lupaa tai minulle ilmoittamatta. Suunnitelmissa on ollut puutteita ja ristiriitaisuuksia ja nämä ovat johtaneet muun muassa siihen, että talon ikkunat ovat toisella pitkällä sivulla n. 50 mm alempana kuin muualla ensimmäisessä kerroksessa. Mutta tulen käsittelemään näitäkin asioita tarkemmin myöhemmissä kirjoituksissa.

Lokakuussa 2011 irtisanoin siis vastaava työnjohtaja / rakennuskonsultin tehtävistään. Tämän jälkeen aloitin asioiden tarkemman selvittelyn ja aineiston keräämisen. Asioiden selvittäminen osoittautui odotettua hankalammaksi, eikä vähiten sen vuoksi, että tietyt osapuolet kieltäytyivät toimittamasta pyytämiäni asiakirjoja mitä erilaisimpiin syihin vedoten. Tämän lisäksi tietyt tahot pyrkivät vaikeuttamaan asioiden selvittämistä jotakuinkin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eikä siitäkään tietenkään ollut apua, ettei mistään rakennuskonsultin työmaalle hankkimista urakoista ollut minkäänlaisia sopimuksia olemassa.

Selvityksissä on mennyt käytännössä n. kaksi vuotta ja edelleen on muutamia asioita, joihin en ole vieläkään saanut selvyyttä. Kokonaiskuva alkaa kuitenkin olemaan jo kasassa ja asioita voitaneen viedä eteenpäin lähiaikoina.

Talon rakennustöitä on toki jatkettu uudella miehityksellä mutta virheiden korjaaminen ja uusien virheiden ilmaantuminen aiheuttaa jatkuvia viivästyksiä ja muutoksia aikatauluihin. Virheiden korjausten vuoksi olemme joutuneet purkamaan ja asentamaan uudelleen muun muassa katto- ja seinäpanelointeja, lattialaudoituksia ja savuhormin koteloineen – siis kokonaan. Salaoja- ja sadevesijärjestelmät menevät uusiksi routaeristysten ohella. Saunakin jouduttaneen purkamaan suurelta osin höyrynsulkujen korjaamisen vuoksi. Kustannukset kasvavat tietysti samaa tahtia ja yksin erilaisiin asiantuntijalausuntoihin, tarkastuksiin ja selvityksiin on kulunut tässä vaiheessa jo useita tuhansia euroja. Omaa aikaani olen joutunut käyttämään asioiden selvittämiseen ja virheiden korjaamiseen useita satoja tunteja ja tämä on aiheuttanut mittavia tulonmenetyksiä – ainakin minun mittapuullani. Kaiken kaikkiaan ylimääräiset kustannukset kohoavat – välittömät ja välilliset kustannukset huomioiden – useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

Mutta näistä rakennusvirheistä, vastaavan työnjohtajan tarkastuksista ja muista asioista kerron enemmän varsinaisissa kirjoituksissa. Kirjoituksia tulen lisäämään tänne pikku hiljaa sen mukaan kuin muilta kiireiltäni ehdin. Kirjoituksissa tulen esittämään omien näkemysteni lisäksi muun muassa entisen vastaava työnjohtaja / rakennuskonsultin antamia selvityksiä, vastineita ja muita dokumentteja. Omien näkemysteni tueksi tulen esittämään muun muassa valokuvia, sähköpostiviestejä, asiakirjoja, pöytäkirjoja, tarkastuskertomuksia ja mahdollisesti myös äänitallenteita eri tilanteista, muun muassa entisen vastaava työnjohtaja / rakennuskonsultin kanssa käydyistä keskusteluista.

Mitään varsinaista järjestystä kirjoituksilla tuskin tulee olemaan, kunhan kirjoittelen asioista mieleni mukaan. Rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja sen liitemateriaaleja tulen käsittelemään jatkossa paljonkin, niissä kun kulminoituu koko rakennusprojektin valvonta ja tarkastukset sekä se, miten tarkastuksia on rakennuskohteessamme tehty. Liitemateriaaleilla on myös selvä yhtymäkohta havaittuihin rakennusvirheisiin. Havaitut rakennusvirheet sattuvat nimittäin hämmästyttävällä tarkkuudella juuri sellaisiin tarkastuskohteiden osakokonaisuuksiin, joita ei liitemateriaalien perusteella ole tarkastettu. Omalla tavallaan liitemateriaalit ovat tietysti myös osoitus asiakirjojen laatijan moraalista ja etiikasta.

Toivoisin, että esiintuomani asiat synnyttäisivät keskustelua ja vieläpä vilkasta sellaista. Erityisesti toivon, että omakohtaista kokemusta omaavat tahot osallistuisivat keskusteluun aktiivisesti.

Projektinjohto ja valvonta

Vaimoni kanssa emme ymmärrä rakentamisesta juurikaan yhtään mitään, joten otimme projektiin mukaan rakennuskonsultin huolehtimaan projektin johdosta ja läpiviennistä, käytännön asioista, kuten aikataulutus, työvoiman ja materiaalien hankinta, urakoitsijoiden hankinta, sopimusten laadinta, tarjouspyynnöt. Mutta ennen kaikkea johtamaan projektia ja huolehtimaan siitä, että projekti saadaan vietyä asiallisesti läpi. Rakennuskonsulttia emme etsineet mitenkään aktiivisesti vaan rakennuskonsultiksi valikoitui sukulaissuhteiden kautta Rakennuskonsultointi Kekki Tmi – Jarmo Kekki.

Valitsemamme rakennuskonsultti toimi myös muissa tehtävissä ja käytännössä kaikki tärkeimmät tehtävät ja koko projektin johto ja valvonta olivat saman henkilön hallussa. Jälkikäteen ajatellen tämä oli suurin ja pahin virhe projektissamme. Virhe on osoittautunut todella kalliiksi.

Tässä blogissa käsiteltävien asioiden kannalta tärkeimmät suunnitteluun, valvontaan ja materiaaleihin liittyvät tahot olivat seuraavat:

Rakennuskonsultointi: Rakennuskonsultointi Kekki Tmi – Jarmo Kekki
Vastaava työnjohto: Rakennuskonsultointi Kekki Tmi – Jarmo Kekki
Pääsuunnittelu: Rakennuskonsultointi Kekki Tmi – Jarmo Kekki
Rakennussuunnittelu: Rakennuskonsultointi Kekki Tmi – Jarmo Kekki
Talon rakennustarvikkeet: Pirkanmaan Uniikki Kivitalot Tmi – Jarmo Kekki

Projektia on alusta lähtien irtisanomiseensa saakka johtanut Jarmo Kekki, joskin hän on voimakkaasti pyrkinyt myöhemmässä vaiheessa sysäämään projektin johdon minun vastuulleni. Mutta, kuten Jarmo Kekki on itsekin heti irtisanomisensa jälkeen todennut:
"Pahoittelen etten ole vastannut odotuksianne projektin johdon ja konsultoinnin osalta"
Ei liene siis epäselvää, kuka projektia on johtanut.

Toiminimi Pirkanmaan Uniikki Kivitalot on PRH:n rekisterin perusteella jo lopetettu mutta toiminimi Rakennuskonsultointi Kekki on edelleen toiminnassa. Pirkanmaan Uniikki Kivitalot toiminimen raunioille elinkeinonharjoittaja on perustanut keväällä 2012 osakeyhtiön, joka toimii JAK Talot Oy nimellä. JAK Talot Oy:n toimitusjohtaja on Jarmo Kekki ja JAK Talot Oy:n hallituksen muodostavat Jarmo Kekki (varsinainen jäsen) yhdessä vaimonsa (varajäsen) kanssa. JAK Talot Oy lienee siis käytännössä täysin Jarmo Kekin hallussa. Edit 8.11.2013: Vaimon jäsenyys hallituksessa on päättynyt.

JAK Talot Oy:n alku näyttää lupaavalta ja yritys onkin saanut pari mittavaa projektia käyntiin. Ensimmäinen lienee jo hyvinkin loppusuoralla ja toinenkin on alkamassa piakkoin. Edit 17.7.2013: Toisen kohteen aloitusta ja markkinointia on kuulemani mukaan siirretty vähäisen varausasteen vuoksi.


Lempäälässä 17. kesäkuuta 2013

Jukka Järvelä


14 kommenttia:

 1. Pirkanmaan Uniikki Kivitalot / Jarmo Kekki oli meillä vastaavana työnjohtajana (VTJ), pääsuunnittelijana ja rakennuskonsulttina. Jouduin irtisanomaan hänet luottamustehtävistään pikaisesti. Mielestäni hän laiminlöi tehtävänsä, ja työnsä laatu oli huono. En luottanut häneen. Hän lähetti pari päivää ennen joulua mittavan vahingonkorvausvaatimuksen, joka tietenkin oli täysin vailla perusteita. Vaatimus oli muutenkin mauton ja törkeä. Kekin kautta saatujen työntekijöiden työn laatu oli heikko. Korjauksista puhuttaessa he valehtelivat Kekin hyväksi, mitä ilmeisimmin, koska he olivat taloudellisessa sidoksessa Kekkiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kuulostaa niin tutulta. Veikkaisin, että teidänkin tapauksessanne vahingonkorvausvaatimus on esitetty siinä vaiheessa kun olette alkaneet penäämään vastuuta tavalla tai toisella?

   Meidän kohdallamme voisin kuvailla vahingonkorvausvaatimusta ihan samalla tavalla. Sen lisäksi tulee mieleen vielä jonkin sortin ongelmat kirjanpidossa, on nimittäin hämmästyttävää, ettei vahingonkorvausvaatimuksen esittäjä tiedä, kuinka paljon asiakas on esim. vastaavan työnjohtajan tehtävistä jo maksanut tai mitä konsultin tehtävän kokonaispalkkioksi on sovittu.

   Yksi kohta vahingonkorvausvaatimuksessa, joka herätti erityistä hilpeyttä, on:

   ”Rakennuskohteesta on vielä konsultin saatavina ja laskuttamatta erityiset korvaukset mm. kopiokuluista, tietokoneista, tietokoneohjelmista, koneista ja laitteista jne.”

   En tiennytkään, että olisin velvollinen korvaamaan konsultille jotakin tietokoneista, tietokoneohjelmistoista, koneista ja laitteista.

   Mutta tulen käsittelemään tätä vahingonkorvausvaatimusta tarkemmin jossakin sopivassa välissä.

   Poista
 2. Mies joka varmasti osaa, muutta ei viitsi tai ei ymmärrä miten huonoa työtä tekee? Päättää itse, onko asiakas tyytyväinen hänen työhönsä vai ei. Huolimatonta työtä valvonnassa ja työn johtamisessa. Monet hänen yhteistyökumppanistaan(?) puhuvat huonoa hänestä.Osa ilmoitti ettei aio tehdä hänelle jatkossa mitään. Olisi pitkät tarinat tarkkoine perusteluineen ja dokumentteineen olemassa, mutta jätän ne nyt tähän.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olen täysin samaa mieltä siitä, että työ on todella huolimatonta valvonnan ja johtamisen osalta. Omien kokemusten perusteella sanoisin, että valvonta ja johtaminen on ollut olematonta. Näistä olenkin jo jonkin verran kirjoitellut ja jatkossa tulen kirjoittamaan lisää. Ikävää on, etteivät asiat jää yksinomaan huolimattomaan valvontaan ja johtamiseen vaan mukana on myös muita hyvin ikäviä piirteitä.

   Yhteistyökumppanien osalta olen kuullut itsekin aivan samanlaisia kommentteja, enkä suoraan sanoen lainkaan ihmettele sitä. Omalta osaltaan nämä kommentit tietysti kertovat karua kieltään elinkeinonharjoittajan toiminnasta.

   Mitä taas tulee noihin sinulla oleviin tarinoihin, niin keskustelisin niistä mielelläni lisää jos se sinulle vain sopii. Minut tavoittaa yhteystiedot-sivulla olevasta sähköpostiosoitteesta.

   Poista
 3. Ihan sama meininki yhden toisen tamperelaisen kivitalotoimittajan/projektinjohtajan kohteissa. Tarkastukset laiminlyödään ja paperit vaan täytellään, "näin nämä on aina tehty"-mentaliteetilla. Kävin itse joka ikinen päivä työmaalla ja kysyin ja kyseenalaistin kaikki, mikä oli todella raskasta vuoden mittaan, mutta toivoakseni meillä on ainakin pahimmilta sudenkuopilta vältytty. Koputan puuta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ikävä kuulla, että tällaisia toimijoita on enemmänkin. Uskallankohan edes kysyä, kuka tämä toinen projektinjohtaja on?

   Itse en ymmärrä, miten jotkut kehtaavat hoitaa töitään tuollaisella asenteella ja sitten vielä laskuttaa siitä. En vain yksinkertaisesti ymmärrä. Luulisi ihmisellä olevan edes jonkinlaista selkärankaa ja ammattiylpeyttä. Mutta mitä ilmeisimmin joillakin ei vain ole.

   Jälkikäteen ajateltuna minunkin olisi ehdottomasti pitänyt valvoa työmaata tarkemmin, ottaa kaikesta selvää itse ja kytätä lähestulkoon kaikkia herkeämättä – ja erityisesti projektinjohtoa. Ikävä kyllä siihen ei ollut mahdollisuutta, eikä olisi pitänyt olla mitään syytäkään. Minähän en sitä projektia johtanut. Ja minä olen aina lähtenyt siitä, että aikuiset ihmiset hoitavat tehtävänsä asiallisesti, eikä normaalien ihmisten tekemisiä ole syytä kytätä. Asenne on tosin hieman muuttunut viimeaikaisten tapahtumien vuoksi.

   Toivon vilpittömästi, että teillä on tosiaankin sudenkuopat vältetty ja kaikki on kunnossa.

   Poista
 4. On se hienon auton hankkinut raksarahoilla.

  http://www.autotalli.com/vaihtoauto/31859349

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. On tainnut mennä vihdoinkin kaupaksi… http://www.nettiauto.com/bmw/m5/5561314

   Poista
 5. Tässä ja näissä monissa vastaavissa projekteissa on yksi perustavaa laatua oleva ongelma, osittain tilaajan itsensäkin rakentama. Nimittäin, myyjätaho, myy se sitten työtä, talopaketia tms. ei voi koskaan olla puolueeton, saati tilaajan puolella. Eikö? Ei sama henkilö voi tehdä työtä, myydä, ja valvoa, eikö? Miksi palkata joku valvomaan omaa ja itseä lähellä olevien työtä? Kertakaikkisesti ei ole mahdollista.

  Eli tilaaja saa olla tumpelo rakennusasioissa, mutta hänen pitää palkata ammattilainen hoitamaan asiat. Ja nyt näin ei ole. Miksi tumpelo palkkaa totaalisen tumpelon ja huijarin, kauppiaan tms? Siinä on pointti.

  Tiedän toki, että kauppiaat, talopakettitoimijat yms. mielellään tarjoavat edullista tuttavaansa, tietysti. Vastaavaksi työnjohtajaksi, tekijäksi tms. Miksi ostaa se edullinen myyjän tuttu? Kun ala on maankuulu siitä, että kaikenvillaiset kusettajat hakeutuvat alalle. Vankilat ja koulutuslaitokset järjestävät vangeille kuntouttavaa työtä ja koulutusta.. Käykää suoraan vankilasta valkkaamassa teittii miellyttävin henkilö.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ymmärrän pointtisi kyllä hyvin. Mutta itse olen sitä mieltä, että näissäkin tilanteissa voidaan – ja asiakkailla on myös oikeus – odottaa, että vastuulliset tahot hoitavat tehtävänsä asianmukaisesti ja huolehtivat, että kaikki tehdään oikein ja hyvin. Niin myyjällä kuin myyjän edustajillakin on velvollisuus huolehtia siitä, että asiakas saa sitä, mitä on sovittu ja, että työt tehdään huolellisesti ja hyvin. Aivan samoin kuin minkä tahansa työn tekijöillä, niin rakennus- kuin muissakin projekteissa. Ei tässä ole mielestäni kysymys siitä, kenen puolella kukin on, vaan siitä, että hoitavatko kaikki tahot tehtävänsä asianmukaisesti. Kuvittelisin, että myyvän/suorittavankin puolen etu olisi loppujen lopuksi se, että tehtävät hoidetaan asianmukaisesti.

   Kyllähän minäkin myyn, teen ja valvon omaa työtäni ja pyrin huolehtimaan kaikin keinoin siitä, että asiakas saa sitä, mistä on maksanut ja siitä, että työni on laadukasta. Ja käsittääkseni se on toiminut aika hyvin ainakin tähän saakka. Kysymys on työmoraalista ja moraalista ylipäätään.

   Mutta olet toki aivan oikeassa siinä, että asiat tuntuvat menevän usein juuri niin kuin kuvailit. Meillä tämän ei kuitenkaan olisi pitänyt mennä missään nimessä näin. Projektinjohtomme pitäisi sopimustemme mukaan olla taloudellisesti että muutenkin täysin riippumaton hankkijoista, urakoitsijoista ja ylipäätään kaikista tekijöistä, jotka voisivat vaikuttaa hänen objektiivisuuteensa. Tämän perusteella projektinjohdon olisi pitänyt ajaa vain ja ainoastaan asiakkaan etua. No, totuushan on nyt osoittautunut tietysti toisenlaiseksi. Projektinjohdolla olisi pitänyt olla mitään syytä olla huolehtimatta nimenomaan asiakkaan edusta. Sillä, että rakennustyöt olisi tehty huolellisesti ja asianmukaisesti, ei olisi pitänyt olla minkäänlaista negatiivista vaikutusta projektinjohdon ansioihin – päinvastoin. Mutta tämä olisi tarkoittanut sitä, että projektinjohto olisi joutunut tekemään oikeasti kaikki sovitut työt, esimerkiksi suorittamaan kaikki sovitut ja säädösten edellyttämät tarkastukset. Eikä meillä ole lähdetty siitä, että otetaan mahdollisimman edulliset tekijät, vaan siitä, että otetaan luotettavat ja hyvät tekijät. Ja tämä on ollut projektinjohdon vastuulla.

   Tumpeloista en uskalla sanoa muuta kuin, että vaikka minä olisin kuinka tumpelo tahansa, ei se edelleenkään oikeuta mitään näistä meidän projektimme tapahtumista. Enkä minä suinkaan ollut tietoinen siitä, minkälaisen projektinjohdon tulimme palkanneeksi. Jos olisin tiennyt, en olisi häntä ottanut projektiin mihinkään rooliin. En minäkään sentään niin tumpelo ole.

   Mutta, kuten mainitsin aiemmin, niin ymmärrän kyllä pointtisi hyvin.

   Poista
 6. Tuli vastaan lähes identtinen tapaus, jossa rakennuskonsultti oli tehnyt joukon vastaavanlaisia virheitä.

  Lopputulos oli hieman erilainen. Konsultin vastuuvakuutus korvasi suurimmat vahingot.

  Mikäli ymmärsin po tapauksen taustat oikein, niin konsulentti oli luottanut liiaksi siihen, että asiat rakennuksella sujuvat, vaikka konsulentti ei siellä aikaansa vietä. Toinen ongelma näytti olevan se, että eri rakennusporukoiden yhteistoiminta ei onnistunut ja talous kaatoi "pelaajia kesken ottelun".

  Itse olen yrittänyt ratkoa valvonnan ongelmia läsnäololla ja kameravalvonnalla. Jälkimmäinen on todella hankala, sillä kuvaa tulee gigoittain.

  Itse tekeminen on kolmas tapa. Vaan siinäkin on ongelmia. Itse tehtyjen virheiden korjaaminen tuppaa jäämään to do -listan häntäpäähän. Olen katsellu liian pitkän kierretangon päähän kannakoitua IV-kanavaa jo kolmatta viikkoa. Korjaamiseen menee 20 minuuttia, mutta se on juuri se 20 minuutia, johon aikataulusta ei tunnu löytyvän tilaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Meidän mestarikonsultillammekin on sopimuksemme mukaan toiminnan vastuuvakuutus, joka on enimmäismäärältään 1.000.000 €. En tosin ole enää lainkaan varma siitä, onko moista vakuutusta oikeasti koskaan ollutkaan. Ainakaan vahinkojen korvaamisesta vakuutuksesta ei ole konsultin puolelta ollut mitään puhetta. Mikä ei nyt tietysti ole mitenkään ihmeellistä, koska Kekkihän ei katso olevansa vastuussa mistään.

   Sanoisin, ettei tässä Kekin tapauksessa ole niinkään kysymys siitä, että Kekki olisi luottanut liiaksi siihen, että asiat työmaalla sujuvat ilman häntäkin. Kyllä Kekin olisi pitänyt oppia jo niistä meidän hankettamme aiemmista hankkeista, etteivät asiat oikein tahdo sujua omalla painollaan. Ja niitä kokemuksia on tietojeni mukaan siinä määrin runsaasti, että täydelliselle idiootillekin olisi asian pitänyt jo valjeta. Enemmän tässä on mielestäni kysymys siitä, ettei Kekkiä yksinkertaisesti kiinnosta. Kekille on täysin yhdentekevää miten asiakkaan hanke etenee ja sujuu ja miten työt tulevat tehdyiksi. Mitäs se Kekkiä kiinnostaisi, eihän talo ole hänen, eikä vastuukaan oman näkemyksensä mukaan kuulu millään muotoa hänelle. Ainoa, millä on mitään merkitystä, on rahavirta omaan pussiin. Toinen puoli on se, etteivät Kekin kyvytkään yksinkertaisesti vain riitä hankkeiden johtamiseen. Kekillä ei ole kykyä käsitellä koirankoppia laajempia kokonaisuuksia ja tämä näkyy hyvin muun muassa tässä meidän hankkeessamme ja sen eri vaiheissa Kekin irtisanomisen jälkeen.

   Olet täysin oikeassa siinä, ettei yhteispeli eri porukoiden kesken onnistunut. Miten olisikaan voinut, kun mitään ei tehty silloin kun olisi pitänyt, eikä Kekillä ollut minkäänlaista kokonaissuunnitelmaa siitä, miten hanketta viedään eteenpäin. Saati, että tuleviin tapahtumiin olisi varauduttu ennalta. Kukaan ei ole tiennyt, mitä muut osapuolet työmaalla tekevät ja milloin ne sitä tekevät. Työvaiheita on tehty täysin väärässä järjestyksessä, eikä töitä ole tarkastettu ja jos onkin, niin selviin virheisiin ei ole puututtu. Asiakkaan on kuitenkin annettu ymmärtää, että hanke etenee täysin suunnitelmien mukaan, eikä ongelmia ole. Suurin ongelma koko hommassa on minun näkemykseni mukaan koko ajan ollut se, että Kekin projektinjohto on täysin ala-arvoista ja kelvotonta.

   Tuosta talouspuolesta en oikein osaa sanoa mitään. Enkä ole aivan varma siitä, että viittaatko tuolla meidän talouteemme vai mihin?

   Itselläni ei ollut juurikaan mitään mahdollisuuksia olla työmaalla läsnä ennen kuin loppukesästä/alkusyksystä 2011, eikä sitä mahdollisuutta oikeasti silloinkaan ollut. Mutta oli pakko repiä se aika jostakin. Minullakin oli riistakamera työmaalla, mutta se oli yksinomaan varkaiden varalta. Mutta en minä kameralla työporukoita sen enempää kuin konsulttiakaan valvonut.

   Kekin poistamisen jälkeen olen hyvinkin pitkälle vienyt asioita eteenpäin tällä mainitsemallasi kolmannella tavalla. Mutta en suinkaan täysin, kyllä meillä on täällä ollut ihan maksettuakin väkeä tekemässä töitä. Tähän kolmanteen tapaan olen kuitenkin päätynyt monestakin eri syystä. Yksi on se, etten oikein näe mitään hyvää syytä maksaa ”ammattilaisille” hommien ryssimisestä. Kyllä minä hommat osaan ryssiä ihan itsekin.

   Tuo esimerkkisi on aika hyvä ja samanlaista se on useammankin asian suhteen täälläkin. Tästä päästäänkin sitten sujuvasti tuohon nykyiseen työnjohtoon (vaimo), joka tuntuu jatkuvasti patistavan tekemään ja saattamaan loppuun joitakin juttuja, joita olen heikkona hetkenä luvannut tehdä. Niistä sitten saa kuulla vähän päästä. Jos minä olen jotakin luvannut tehdä, niin tokihan minä ne teen kun ehdin. Mutta ei niistä nyt joka vuosi tarvitsisi muistutella.

   Poista
 7. Talouskommentti liittyi toiseen tapaukseen ja koski yrityksen konkurssia. Konsulentti ei ollut suorittanut tilaajavastuun edellyttämiä tarkistuksia. Jos olisi, olisi havainnut talousongelmat.

  Tuo tilaajan vastuu on minun mielestäni sikamaisen työläs vaatimus. Parin viikon sisällä olen hylännyt suuren joukon sinäsnä ainakin hinnaltaan mielenkiintoisia urakkatarjouksia verovelkojen, väärien tietojen yms. vuoksi. Yksi hankalimmista tapauksista oli ulkomaalainen yritys, jonka verkkosivuilla komeilivat sekä Luotettava Kumppani, AAA-korkein luottoluokitus että RALA. No ainakaan Luotettava Kumppani ja RALA -rekisterit eivät yritystä tunteneet. Verovelkoja en sitten ulkomailta ryhtynyt kaivamaan. Toinen tapaus liittyi rakennusalan yritykseen, jolla on ymmärrykseni mukaan noin vuoden liikevaihtoa vastaava summa verovelkoja perinnässä. Ja nyt sitten tuo uusin vaatimus työpaikkaterveydenhuollon järjestämisestä! Miten se voi olla tilaajan vastuulla!!!

  Ajattelin kutsua suvun lääkäreitä työmaalle siltä varalta, että joku pikkufirma olisi unohtanut velvollisuutensa.

  Palataan konkurssiin: kuluttajalle talon valmistumisasteen määrittely on hyvin vaikeaa. Tapauksessa olikin sorruttu etupainnotteisiin maksuihin. "Välitilinpäätös" oli se, että rahat oli luovutettu konkurssipesään mutta työt olivat pahasti kesken.

  Toinen vähän samaa kaliberia olevat tapaus on vuosien takaa. Keskusteluyhteys työporukan ja rakennuttajana toimineiden luonnollisten henkilöiden välillä katkesi, koska työporukka ei saanut antura- ja kellariurakan lisäksi muun rungon pystytysurakkaa. Rakennusliitto lähti sponsoroimaan "kiristyshanketta" julistamalla työmaan saartoon. Jatkotöiden tekijöitä olikin sitten vaikea löytää. Pohjanmaalta löytyi kuitenkin ryhmä, jonka mielestä s...tanan kommarien kotkotuksia ei kannata kuunnella. Hintakin oli myötätunnosta hyvin edullinen.

  Rakennuttajalla on paljon karikoita, joista johonkin törmää aika suurella todennäköisyydellä: konkurssit, kiristyksen kaltaiset suostuttelut, tilaajan vastuu, epäonnistuneet katselmukset, rakennusvirheet, virheelliseksi osoittautuvat rakennusnormit, epäselvät sopimusehdot, sopimusrikkomukset, jne. jne. Ja sitten, kun luule kaiken jo kokeneensa, ryhtyy verottaja arvioimaan omaa osuuttaan ja taas tarvitaan juristi.

  VastaaPoista

 8. Uskomatonta, mutta totta Jumala on aina suuri. Kun useita julkaisuja hakemuskopio pankin, sain laina läpi hyvin ystävällinen nainen. Lisätietoja antavat hänelle sähköpostitse osoitteessa: marilinetricha@mail.ru se tarjoaa lainoja € 3000 € 3.000.000 kenellekään pystyä palauttamaan sille korkoineen alhaisella nopeudella 2 % eivät epäile, että viesti. Tämä on täydellinen todellisuutta. Levitä sanaa ystävien ja perheen jotka ovat avun tarpeessa.
  takaisinmaksu alkaa viiden kuukauden kuluttua vastaanottamisesta luotto
  Jumala siunatkoon teitä.

  VastaaPoista