12.7.2013

Savuhormi – Osa 3 "... rakennusvalvontaviranomaista silmään"

Edellisessä osassa käsittelin entisen vastaavan työnjohtajamme paloviranomaiselle osoittamaa kannanottopyyntöä, joka ei minun nähdäkseni mennyt aivan sääntöjen mukaan. Tällä kertaa käsittelen vastaavan työnjohtajan rakennusvalvontaviranomaiselle antamaa selvitystä. Tämä selvitys koskee sitä, miksi talomme savuhormia ei ole tarkastettu ullakkotilojenkaan osalta. Katsotaan, meneekö tämä yhtään paremmin kuin kannanottopyyntö.

Kuten aiemmassa tarinassani kerroin, savuhormistamme puuttui paloeristys ullakkotiloissa kokonaan. Tämä lienee asia, joka vastaavan työnjohtajan tulisi tarkastaa savuhormin ja lämpöeristeiden tarkastuksen yhteydessä, mutta meidän tapauksessa asia oli niin ettei savuhormia sen enempää kuin lämpöeristeitäkään ollut tarkastettu ullakkotilojen osalta. Tähän sain vahvistuksen kesällä 2012 kun rakennusvalvonta toimitti minulle kopion Jarmo Kekin 25.5.2012 lähettämästä päivitetystä tarkastusasiakirjan liitemateriaaliasta.

Aiemmassa, 15.1.2012 päivätyssä liitemateriaaliversiossa ei ollut mitään merkintöjä savuhormia tai ullakkotilojen lämpöeristeitä koskien. Tämänkin version sain aiemmin rakennusvalvonnasta enkä suinkaan Jarmo Kekiltä, vaikka pyysin ja vaadin liitemateriaaleja häneltä useaan eri otteeseen. Mutta tarkastusasiakirjasta ja sen liitemateriaaleista kerron myöhemmin lisää, niistäkin kun riittää tarinaa vaikka ja kuinka.

Tarkastusasiakirjan mukaan savuhormi on tarkastettu 1.8.2011. Ensimmäisessä liitemateriaaliversiossa ei siis ole merkintöjä savuhormiin liittyen. Toisessa 23.3.2012 päivätyssä versiossa sen sijaan on. Toinen versio on tosiaan päivätty 23.3.2012 ja toimitettu rakennusvalvontaan 25.5.2012, eli kaksi kuukautta päiväyksen jälkeen. Hämmästyttävästi savuhormireklamaationi sattuu juuri tähän väliin. Olisikohan tässä käynyt niin, että selitys savuhormin tarkastamattomuuteen ullakkotilojen osalta olisi lipsahtanut liitemateriaaliin reklamaationi ja maaliskuussa 2012 pidetyssä työmaakatselmuksessa Jarmo Kekille selvinneiden virheiden seurauksena. Aiemmassa versiossahan savuhormista ei ollut mitään mainintoja. Eikä Jarmo Kekki maininnut mitään savuhormiin liittyvää myöskään 4.1.2012 käydyssä neuvottelussa, kun tivasin vastaavan työnjohtajan tarkastuksista. Tuolloin Jarmo Kekki totesi, että kaikki tarkastusasiakirjaan merkityt tarkastukset on suoritettu ja kun tivasin tarkemmin muutamasta (mm. radonsuojauksista ja -tiivistyksistä) Jarmo Kekki kertoi, että kaikki poikkeamat ovat liitemateriaaleissa.

Mutta toisessa versiossa mainittiin savuhormista seuraavasti:
"Savuhormia ei ole tarkistettu yläpohjan osalta, koska käynti ullakkotiloille oli estetty."
En aivan tyytynyt tähän selitykseen ja vaadinkin Jarmo Kekiltä selvitystä siihen, mitä hän loppujen lopuksi tarkoittaa tuolla "käynti ullakkotiloille oli estetty" -kohdalla. Selvityksen saamiseksi joudun kääntymään asiassa rakennusvalvonnan puoleen ja pyytämään heitä auttamaan asiassa. Sainkin Jarmo Kekin selvityksen asiaan 24.4.2013. Jarmo Kekki kertoo selvityksessään seuraavaa:
"Savuhormi on tarkastettu merkinnällä 1.8.2011 siinä laajuudessa, kuin rakenteita oli tuolloin tehty ja tarkastettavissa. Viranomaiselta (Juha Henttoselta) olen sähköpostitse tiedustellut 17.08.2011 savuhormikatselmusta, johon hän on vastannut sähköpostitse 06.09.2011, ettei tule pitämään hormikatselmusta (tämä sähköposti on myös välitetty tilaajalle).
Oheisesta liitetiedoston valokuvasta käy mm. ilmi, että kulku ullakkotiloille oli estetty talotikkaiden ylimmän vasemmanpuoleisen tukijalan asennuksella huoltoluukun kohdalle. Tämä asia on ollut myös tilaajan tiedossa."
Tässä vaiheessa on syytä käydä läpi se, missä vaiheessa savuhormi olisi pitänyt tarkastaa. Savuhormi on muurattu touko-kesäkuun vaihteessa vesikattoon saakka ja loput heinäkuussa 2011. Määräysten mukaan tarkastettavat työkohteet tarkastetaan niiden valmistuttua ja ennen seuraaviin työvaiheisiin siirtymistä ja esim. niiden peittämistä. Tässä tapauksessa tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hormi on tarkastettava ennen sen peittämistä miltään osin ja ennen puhallusvillan asennusta. Tästä saamme viimeisen mahdollisen tarkastuspäivämäärän, joka on puhallusvillan asennuspäivä 19.8.2011. Hormi olisi pitänyt siis tarkastaa viimeistään ja ehdottomasti ennen tätä.


Talotikkaiden tukijalka
asennettuna huoltoluukun
kohdalle
(Kuva: Jarmo Kekki,
 Rakennuskonsultointi Kekki)
Tarkastusasiakirjan mukaan hormi onkin tarkastettu 1.8.2011 ja Jarmo Kekin mukaan tällöin hormi on tarkastettu kaikilta tarkastettavissa olevilta valmiilta osin. Kuten edellisessä kappaleessa mainitsin, itse hormi on ollut tällöin kokonaisuudessaan valmis ja tarkastettavissa kaikilta osiltaan.

Mutta Jarmo Kekin selityksen mukaan hormia ei ole voitu tarkastaa ullakkotilojen osalta koska ”kulku ullakkotiloille oli estetty talotikkaiden ylimmän vasemmanpuoleisen tukijalan asennuksella huoltoluukun kohdalle”. Jarmo Kekki laittoi mukaan oikein valokuvan todistamaan tämän asian. Valokuvan, joka on otettu 4.10.2011. Tämä, yllättävää kyllä, pitää paikkansa. Talotikkaiden tukijalka todellakin oli asennettu, kuten Jarmo Kekki esittää.

Sitä minä tässä vain ihmettelen, että jos talotikkaat olivat 1.8.2011 asennettu, kuten Jarmo Kekki esittää, niin miten ihmeessä puhallusvilla on onnistuttu asentamaan 19.8.2011 samaisen huoltoluukun kautta? Tätäkin enemmän ihmettelen sitä, kuinka talotikkaat ovat voineet estää käynnin ullakkotiloihin elokuussa 2011 kun talotikkaat on asennettu vasta syyskuussa 2011 (19.–20.9.2011)? Kertokaapa tämä minulle.


Savuhormi kuvan oikeassa reunassa.
Kuva otettu  talon sisäpuolelta
toisesta asuinkerroksesta 7.8.2011.
Ja miksi Jarmo Kekki on välttämättä halunnut tarkastaa savuhormin kulkemalla ullakkotiloihin huoltoluukun kautta kun tarkastaminen olisi onnistunut ainakin vielä 7.8.2011 mukavasti sisätilojenkin kautta?

Ihan pienenä sivuhuomautuksena vielä sellainen, että Jarmo Kekin käyttämässä tarkastusasiakirja-pohjassa, joka ei muuten ole Lempäälän virallinen, sanotaan: ”Savuhormit on tarkastettu ja savuhormikatselmus on toimitettu”. Mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että savuhormi tulee olla tarkastettuna kaikilta osiltaan ennen savuhormikatselmusta. Koska eihän savuhormikatselmusta voida suorittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on sen tarkastanut ja määräysten mukaiseksi kaikilta osiltaan todennut. Ja näin ollen katselmusta ei voida myöskään tilata ennen kuin vastaava työnjohtaja on hormin tarkastanut ja määräysten mukaiseksi todennut – kaikilta osin. Ja savuhormin määräysten mukaisuuden toteaminen on täysin vastaavan työnjohtajan vastuulla, ei rakennusvalvonnan. Ei edes siinä tapauksessa, että savuhormikatselmus pidetään. Jarmo Kekki on yrittänyt tilata katselmusta 17.8.2011, joten tässä vaiheessa savuhormin olisi pitänyt olla tarkastettuna kaikilta osin. Vaan kun ei ollut.

Ai niin, Jarmo Kekki ei ole välittänyt minulle mainitsemaansa viranomaisen ilmoitusta siitä, ettei viranomainen tule suorittamaan hormikatselmusta. Eikä tällä ole sinänsä mitään merkitystä, muuten kuin, että savuhormikatselmuksen tilaaminen ylipäätään osoittaa omalta osaltaan sen, ettei Jarmo Kekki ole ollut lainkaan tehtäviensä tasalla. Rakennusvalvonta ei nimittäin ole Lempäälässä suorittanut savuhormikatselmuksia enää aikoihin eikä rakennusluvassakaan (jonka kopio Jarmo Kekillä on) ole sitä vaadittu. Mutta kun on kuutamolla, niin on kuutamolla.

Lopuksi vielä ihan pikku juttu. Jarmo Kekki aloitti varsinaisen selvityksensä terävästi:
"Pahoittelen edelleen tilaajan toimintatapaa, jolla hän hoitaa keskeneräistä rakennushankettaan Järvelä."
No niin, taas meni mieli mustaksi kun Järvelä on ilkeä ja penää hieman selkärankaa. Minä puolestani en pahoittele Jarmo Kekin tapaa toimia – minä halveksin sitä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti