16.7.2013

Savuhormi – Osa 4 ”Ei pysty, liian vaarallista!”

Edellisissä osissa olen käsitellyt savuhormia ja siihen liittyvää viranomaiskannanottoa ja vastaavan työnjohtajan tarkastusta ullakkotilojen osalta. Tässä osassa käsittelen sitä, miksi vastaava työnjohtaja ei ole tarkastanut savuhormia vesikaton yläpuoliselta osalta.

Ensimmäiseksi minun ikävä kyllä täytyy häpeillen tunnustaa tyhmyyteni koska minun logiikkani ei yksinkertaisesti enää riitä ymmärtämään näitä selvityksiä. Mutta katsotaan, saanko tähän mitään tolkkua.

Tarkastusasiakirjan 25.5.2012 rakennusvalvontaviranomaiselle toimittamassaan liitemateriaalissa Jarmo Kekki toteaa asiasta seuraavasti:
”Savuhormi on myös tarkistamatta vesikaton yläpuolisilta osin.”
En tyytynyt tähänkään selitykseen vaan vaadin tästäkin tarkemman selvityksen Jarmo Kekiltä. Jarmo Kekki selitti asian 24.4.2013 antamassaan selvityksessä seuraavasti:
”Tässä yhteydessä kiinnitän erityistä huomiota siihen, että tilaajana toiminut Jukka Järvelä on vastannut mm. rakennuskohteen rakennuttamisesta, rakennustyön valvonnasta ja rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorin ja työsuojelupäällikön vastuun on kantanut Jukka Järvelä.

Savuhormia ei ole tarkistettu vesikaton yläpuolisilta osin. Asia ja olosuhteet on ilmoitettu tilaajalle jo hyvissä ajoin. Kulkuyhteys ei täyttänyt työturvallisuusvaatimuksia. Tilaaja ei ollut järjestänyt vesikatolle turvallista pääsyä.

Tilaaja on irtisanonut vastaavan työnjohtajan sopimuksen sähköpostitse kirjallisesti yksipuolisella ilmoituksellaan 06.10.2011. Liitteenä oleva valokuva on otettu rakennuskohteesta Järvelä 04.10.2011. Valokuvasta ilmenee tosiasiallinen tilanne ullakon käyttöluukun kohdalla.

Tilaajaa on asioista informoitu useasti ja hyvissä ajoin. Viimeksi asioita on käsitelty siinä yhteydessä, kun tilaaja/Jukka Järvelä on kääntynyt rakennustarkastajan puoleen rakennustyön tarkastusasiakirja-asiassa.

Alkuperäinen rakennustyön tarkastusasiakirja on ollut tilaajan hallussa jo yli vuoden.

Tarvittaessa näihin asioihin saadaan vahvistus kolmansien osapuolten todistajalausuntoina.”
Hauskaa, että Jarmo Kekki tuo tässä vaiheessa esiin sen, että minä olisin rakennustyön valvoja, työturvallisuuskoordinaattori ja vielä työsuojelupäällikkökin. Nämä "virkanimitykset" ovat varsinaisen asian suhteen oikeastaan täysin irrelevantteja, eikä niihin liene syytä puuttua tässä yhteydessä. Palataan niihinkin joskus myöhemmin.

Varsinainen asia löytyy toisesta kappaleesta. Aivan ensimmäiseksi totean, ettei sen enempää asiaa kuin olosuhteitakaan ole ilmoitettu minulle ennen tätä selvitystä. Eikä olosuhteita ole ilmoitettu minulle vieläkään, minä en nimittäin edelleenkään tiedä, millä tavoin kulkuyhteys ei ole täyttänyt työturvallisuusvaatimuksia.

Jarmo Kekki esittää savuhormin vesikaton yläpuolisen osan tarkastamattomuudelle syyksi sen, että kulku katolle ei ole täyttänyt työturvallisuusvaatimuksia. Jarmo Kekin mukaan minä en ole järjestänyt turvallista kulkua katolle. Tämä on varsin mielenkiintoinen selitys asiaan. Uskottavuus tosin rapisee, koska tästä ei selviä lainkaan se, millä tavoin kulkuyhteys ei ole täyttänyt työturvallisuusvaatimuksia.

Kuvitellaan, että talotikkaat olisivat olleet asennettuina silloin kun vastaava työnjohtaja on ollut aikeissa tarkastaa savuhormimme. Ullakkotilojen osaltahan Jarmo Kekki selitti, että talotikkaiden tukijalan asennus huoltoluukun kohdalle esti tarkastuksen. Muuten tarkastus olisi ilmeisesti onnistunut ihan hyvin ja kulkuyhteys talotikkaita pitkin ullakolle olisi ollut turvallinen, koska ongelmahan ei tuossa tilanteessa ollut kulkuyhteyden turvallisuudessa vaan siinä, että tukijalan asennus huoltoluukun kohdalle esti nimenomaan käynnin ullakkotilaan.

Kulkuyhteys on ollut turvallinen ainakin 12.3.2012 järjestetyn katselmuksen aikoihin, kun Jarmo Kekki suoritti ullakkotiloissamme oman yksityisen katselmuksensa varsinaisen katselmuksen jo päätyttyä. Sovimme tuolloin, että Jarmo Kekki käy katselmuksen jälkeen kopioimassa pöytäkirjan ja, että hän tuo pöytäkirjan kopion minulle talollemme välittömästi tämän jälkeen. Palattuaan talollemme, reilu puoli tuntia katselmuksen päättymisen jälkeen, Jarmo Kekki kiipesi kyseisiä talotikkaita pitkin ullakollemme touhuamaan omiaan – ilmoittamatta minulle yhtään mitään. Palaan tähän katselmusasiaan myöhemmissä kirjoituksissa, siitäkin kun riittää tarinaa. Mutta, tuolloin kulkuyhteys on siis Jarmo Kekinkin mielestä ollut täysin turvallinen ainakin ullakolle, eikä tukijalkakaan ollut enää huoltoluukun kohdalla estämässä käyntiä ullakolle.

Talotikkaiden asennuksen yhteydessä katolle on asennettu myös kulkuramppi savuhormille saakka. Ja edellisen perusteella talotikkaat ovat olleet riittävän turvalliset ainakin ullakolle kiipeämiseen, huolimatta siitä, että tikkailta joutuu hieman kurottelemaan huoltoluukulle. Mutta nämä samat talotikkaat ja kulkuramppi savuhormille eivät ole olleet riittävän turvalliset kuitenkaan savuhormin tarkastamiseen? Oikeasti, minun ymmärrykseni ei enää riitä. Pitääkö nuohoojaakin varten hankkia rakennustelineet tai peräti nosturi?

Miten turvallinen kulku olisi sitten pitänyt järjestää? En tiedä, mutta epäilisin, että jonkinlaiset rakennustelineet ja putoamissuojaimet voisivat kenties tulla kyseeseen. Ilmeisesti minun olisi pitänyt hankkia tällaista kalustoa työmaalle, jotta katolle olisi päästy turvallisesti. En voi kuin ihmetellä tätä tulkintaa koska konsulttisopimuksemme mukaan:
”Konsultti hankkii projektissa tarvittavat rakennusmateriaalit, tarvikkeet, kaluston yms. tilaajan kustannuksella työmaalle.”
Itse en millään onnistu löytämään tuosta sopimuskohdasta ajatusta siitä, ettei se koskisi myös työturvallisuuteen liittyviä tarvikkeita ja kalustoa. Enkä löydä tuosta ajatusta siitäkään, että minun olisi pitänyt kertoa konsultille, mitä tarvikkeita ja kalustoa työmaalle tulee hankkia.

Edellisen perusteella minun näkemykseni on, että rakennuskonsultin olisi pitänyt omatoimisesti hankkia työmaalle tarvikkeet ja kalusto, jolla turvallinen kulku katolle olisi saatu aikaiseksi. Jos minun näkemykseni pitää paikkansa, niin eikö vastaava työnjohtaja tällöin perustele hormin vesikaton yläpuolisen osan tarkastamattomuuden rakennuskonsultin tehtäviensä laiminlyönnillä?

Siis, vastaava työnjohtaja Jarmo Kekki huomaa, ettei rakennuskohteessa ole turvallista kulkua katolle, jonne kuitenkin tulisi siellä tehtävien töiden vuoksi päästä. Vastaava työnjohtaja ilmoittaa tästä Järvelälle (näin ei kuitenkaan ole todellisuudessa tapahtunut). Mutta miksi ihmeessä Järvelälle, kaluston hankintahan on rakennuskonsultin tehtävä. Eikö vastaava työnjohtaja Jarmo Kekki ole tietoinen rakennuskonsultti Jarmo Kekin tehtävistä? Ilmeisesti vastaava työnjohtaja Jarmo Kekki on sitä mieltä, että Järvelän olisi pitänyt hänen ilmoituksensa perusteella pyytää rakennuskonsultti Jarmo Kekkiä hankkimaan tarvittava kalusto turvallisen kulkuyhteyden luomiseksi katolle. Ja rakennuskonsultti Jarmo Kekin olisi vasta tämän jälkeen kuulunut hankkia tarvittava kalusto ja tarvikkeet rakennuskohteeseen.

Voihan sen tietysti noinkin ajatella, mutta kyllä tämä nyt hieman sekopäiseltä vaikuttaa. Hieman järkevämpi lähestymistapa asiaan voisi olla se, että vastaava työnjohtaja Jarmo Kekki itse huomauttaa puutteista rakennuskonsultti Jarmo Kekkiä, joka puolestaan hankkii tarvittavan kaluston rakennuskohteeseen. Vielä parempi olisi, että rakennuskonsultti Jarmo Kekki hoitaa tehtävänsä sopimuksen mukaisesti ja hankkii tarvittavan kaluston rakennuskohteeseen ihan ilman erillistä huomautusta asiasta.

Tässä yhteydessä tulee huomioida se, ettei kyseessä ole ainoastaan turvallinen kulku katolle savuhormin tarkastuksen suhteen vaan myös katolla työskentelyn suhteen. Katolla kun on jouduttu työskentelemään aina huhtikuusta syyskuun viimeiseen viikonloppuun saakka. Jarmo Kekin selityksen perusteella vaikuttaa siltä, ettei työmaalla ole ollut missään vaiheessa turvallisen kulkuyhteyden vaatimaa kalustoa.

En ymmärrä, miksi Jarmo Kekki ottaa irtisanomisensa esiin tässä yhteydessä. Mutta, on totta, että olen irtisanonut vastaavan työnjohtajan sopimuksen 6.10.2011 kello 12:37 lähettämälläni sähköpostilla. Jarmo Kekki on vastannut ilmoitukseeni 6.10.2011 kello 12:44 seuraavasti:
”Asia sopii minulle.”
Niin, mikä tässä on ongelmana? Jarmo Kekki on hyväksynyt irtisanomisensa ehdoitta, vastaväitteittä ja vaatimuksitta. Palaan tähän irtisanomisasiaan myöhemmin kun tulen käsittelemään muun muassa Jarmo Kekin minulle 2012 joululahjaksi antamaa hyvin perusteltua ja maltillista 70 848 euron vahingonkorvausvaatimusta.

Mitä taas tulee todistajanlausuntoihin, niin siinä Jarmo Kekki on oikeassa, asioihin saadaan kyllä vahvistus kolmansien osapuolien todistajanlausuntoina.

Käsittelen vielä seuraavassakin tarinassa savuhormiasiaa koska nämä Jarmo Kekin väittämät savuhormiasian suhteen eivät lopu tähän… Taidan käsitellä työsuojeluasiaakin tarkemmin joskus myöhemmässä vaiheessa, siinäkin kun näyttäisi olevan joitakin laiminlyöntejä joista en ollutkaan aiemmin tietoinen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti