6.9.2013

Sadevesijärjestelmä – Osa 3 ”Tuntematon rakennusmies”

Jatketaanpa vielä yhdellä tarinalla sadevesijärjestelmästä. Tällä kertaa kerron hieman taloomme asennetusta "ylimääräisestä" syöksytorvesta.

Jarmo Kekkihän on selittänyt asian tarkastusasiakirjan liitemateriaaleissa seuraavasti: ”asennettu 1 kpl ylimääräinen syöksytorvi, jolle ei ole rännivesikaivoa”. Mainitsin aiemmin ettei kyseinen syöksytorvi suinkaan ole ylimääräinen kuten Jarmo Kekki väittää. Tämä on varsin helposti todettavissa sadevesijärjestelmän suunnitelmasta, johon on selvästi piirretty rännikaivo kyseisen syöksytorven asennuspaikkaan. Jos suunnitelmaan on piirretty rännikaivo johonkin kohtaan, tarkoittaa se minun käsitykseni mukaan sitä, että kyseiseen paikkaan asennetaan rännikaivo. Ja jos johonkin paikkaan asennetaan rännikaivo, niin siihen asennetaan silloin myös syöksytorvi. En tiedä muista, mutta omasta mielestäni tämä on varsin loogista.

Kuva 1. Asentamatta jääneet kaivot.
Vastaavan työnjohtajan tulee puolestaan tarkastaa, että asennustyö tehdään ja on tehty suunnitelmien mukaisesti. Haluaisinkin kuulla Jarmo Kekin selityksen sille miksi hän ei ole havainnut näitä aiemmin esittelemiäni varsin selkeitä puutteita ja virheitä sadevesijärjestelmässä. Itse asiassa olen useaan otteeseen pyytänyt (ensimmäisen kerran jo 31.5.2013) Lempäälän rakennusvalvontaa järjestämään kokouksen jossa käsiteltäisiin muun muassa meidän projektimme tarkastuksiin liittyviä omituisuuksia muiden asioiden ohella. Ja annettaisiin tietysti Jarmo Kekille mahdollisuus tarkentaa sitä, miten ja millä laajuudella hän on tarkastuksiaan suorittanut ja miksi hän ei ole havainnut selkeitä virheitä ja puutteita. Jostakin syystä kokouksen järjestäminen tuntuu kuitenkin olevan rakennusvalvonnalle kovin vaikeaa. Syytä en tähän oikein ymmärrä, koska mielestäni näiden asioiden pikainen selvittäminen olisi kaikkien osapuolien etu. Toisaalta katson, että näiden asioiden selvittäminen on myös rakennusvalvonnan velvollisuus. Säädösten mukaanhan rakennusvalvonnan tehtävä on osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksi velvollisuuksista on nimenomaan huolehtia siitä, että esimerkiksi vastaava työnjohtaja hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

No niin, takaisin asiaan. Myöhemmin Jarmo Kekki on tarkentanut liitemateriaalin merkintää minulle ja rakennusvalvonnalle 12.6.2013 lähettämässään selvityksessä seuraavasti:
”Tilaajan palkkaamalta työntekijältä olen saanut tiedon, että tilaaja on tehnyt lokakuussa 2011 lisätyötilauksen urakoitsijalta ja vaatinut po. syöksytorven asennuksen. Kantani mukaan rakennuskohde ei sitä vaadi. Rännivesikaivon osalta vastaavalla työnjohtajalla ei ole tietoa tilaajan suorittamasta lisätilauksesta ja muutoinkaan asia ei sisälly vastaavan työnjohtajan toimenkuvaan.”
Jarmo Kekki on siis saanut tiedon – yllättäen nimeämättömältä – tilaajan palkkaamalta työntekijältä, että tilaaja on tehnyt lisätyötilauksen. Mielenkiintoista. Tietojeni mukaan kyseinen työntekijä on jo aiemmin näissä tarinoissani esiintynyt Janar Lipasaar. Janar Lipasaar on ollut täysin tietoinen rakennuskohteemme sadevesijärjestelmän suunnitelmasta, ainakin jos näihin hänen aiemmin antamiinsa selityksiin on lainkaan luottaminen. Näin ollen Janar Lipasaar on ollut tietoinen myös siitä, että kyseiseen paikkaan olisi pitänyt asentaa rännikaivo ja luonnollisesti myös syöksytorvi. Tässä valossa tuntuu hieman omituiselta, että Lipasaar kertoisi Jarmo Kekille, että minä olen lisätyötilannut kyseisen syöksytorven ja oikein vaatinut tämän asennusta. Pikemminkin kuvittelisin, että hän rehtinä rakennusmiehenä kertoisi Jarmo Kekille, että kyseiseen paikkaan on, minun ja urakoitsijan yhteisellä päätöksellä, asennettu suunnitelman mukaan siihen kuuluva syöksytorvi vaikka suunnitelmaan merkittyä rännikaivoa ei olekaan asennettu. Ja tästä ei kyllä mielestäni saa väännettyä lisätyötilausta ja asennuksen vaatimista sitten millään.

Sitäkin vähän ihmettelen, että miksi tämä informaatio "tekemästäni lisätyötilauksesta" ei kulkeutunut Jarmo Kekille silloin kun hän vielä oli rakennuskohteemme vastaava työnjohtaja. Koska tokihan hän on jo tuolloin ihmetellyt ”ylimääräisen” syöksytorven asennusta kun on osannut asian kirjata tarkastusasiakirjan liitemateriaaleihinkin. Tämän lisäksi Jarmo Kekki on useaan otteeseen maininnut niin minulle kuin vaimollenikin, ettei hän ymmärrä, miksi urakoitsija on halunnut asentaa kyseisen syöksytorven. Viimeksi hän ihmetteli tätä vaimolleni heinäkuussa 2012.

Mutta ilmeisesti työntekijä on joskus tuon heinäkuun jälkeen ottanut yllättäen yhteyttä Jarmo Kekkiin ja paljastanut tämän suuren lisätyötilaussalaisuuden. Kuinka sattuikaan? Vai olisiko Jarmo Kekki itse ollut yhteydessä työntekijään ja tiedustellut tältä, miksi kyseinen syöksytorvi on asennettu? Mutta miksi ihmeessä hän on tiedustellut sitä työntekijältä eikä asennuksen tehneeltä urakoitsijalta? Minä ainakin kuvittelisin, että urakoitsija tietäisi asian hieman paremmin kuin joku asiaan millään tavoin liittymätön työntekijä. En ymmärrä sitäkään, että miksi ihmeessä Jarmo Kekki ei tiedustellut tätä suurta ihmetystä aiheuttanutta asiaa urakoitsijalta (tai työntekijältä) heti asennuksen jälkeen? Tutkimattomia ovat Kekkien tiet.

No, eiköhän kaikille ole jo selvää, että Jarmo Kekin selitys on ihan sitä itseään. Jarmo Kekki on koko ajan ollut tietoinen siitä ettei kyseinen syöksytorvi ole ylimääräinen vaan, että suunnitelman mukainen rännikaivo on jäänyt asentamatta. Näin ollen Jarmo Kekki on antanut kyseisen selvityksen niin minulle kuin viranomaisellekin täysin tietoisena siitä, ettei selitys ole totuudenmukainen. Milläköhän termillä tätä voisi kutsua?

Mutta, entäpä jos Jarmo Kekki ei todellakaan ole ollut tietoinen siitä, että suunnitelman mukaan kyseiseen kohtaan olisi pitänyt asentaa rännikaivo ja syöksytorvi? Niinpä... Olipa asia miten päin tahansa, niin minusta vaikuttaa siltä, että Jarmo Kekillä saattaa olla vielä jonkin verran selitettävää.

Jarmo Kekin kannan mukaan rakennuskohde ei vaadi kyseistä syöksytorvea. Ehkä Jarmo Kekin olisi kannattanut tuoda tämä kanta esiin jo suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi silloin kun hän on palaveerannut ja muutenkin keskustellut LVI-suunnittelijan kanssa. Viimeistään tämä kanta olisi pitänyt tuoda julki siinä vaiheessa kun sadevesiputkitusten asennustöitä aloiteltiin. Mitä taas tulee muiden tahojen näkemyksiin syöksytorven tarpeellisuudesta, niin LVI-suunnittelijan kannan mukaan rakennuskohde vaatii kyseisen syöksytorven. Urakoitsijan kannan mukaan rakennuskohde vaatii kyseisen syöksytorven. Minun kantani mukaan rakennuskohde vaatii kyseisen syöksytorven. Eiköhän Jarmo Kekin kannan voi tuupata jälleen sinne minne aurinko ei paista.

Jarmo Kekki toteaa lopuksi vielä, ettei vastaavalla työnjohtajalla ei ole tietoa tilaajan suorittamasta rännivesikaivon lisätilauksesta. Mistä ihmeen rännivesikaivon lisätilauksesta, enhän minä ole lisätilannut mitään rännivesikaivoa..? Meillähän on asennettu ainoastaan suunnitelmiin merkitty ja alkuperäisestä asennuksesta puuttumaan jäänyt rännikaivo. Millä ihmeen logiikalla tämä on lisätilaus?

Jarmo Kekin mielestä asia ei sisälly vastaavan työnjohtajan toimenkuvaan. Tämä selittääkin aika paljon. Ei ihmekään, että asiat menevät päin mäntyä kun vastaavalla työnjohtajalla ei ole harmaintakaan aavistusta siitä, mitä hänen toimenkuvaansa sisältyy. Tämä menee nyt osittain ikäväksi asioiden toistamiseksi mutta koittakaa kestää.

Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että suunnitelmia noudatetaan ja sadevesijärjestelmän suunnitelman mukaan kyseiseen paikkaan asennetaan rännikaivo (ja syöksytorvi). Olen viitannut useampaankin otteeseen säädöksiin ja teen niin tälläkin kertaa. Rakentamismääräyksissä sanotaan:
”Työvaihetarkastukset varmennetaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan, kun kaikki työvaiheeseen liittyvät tarkastukset on todettu suoritetuiksi. Rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilö varmentaa suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan tai tarkastusasiakirjasta laadittavaan yhteenvetoon, kun rakennusvaiheeseen kuuluvat työvaihetarkastukset on asianmukaisesti tehty, rakentaminen tältä osin vastaa suunnitelmia ja se on muutoinkin toteutettu hyvän rakennustavan mukaisesti.” (A1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, kohta 7.2.1)
Ja jotta tämä asia ei jäisi ainoastaan minun tulkintani varaan, lainaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisua, jossa asia on Jarmo Kekille kerrottu seuraavasti:
”Lautakunta katsoo, että rakennuskohteen vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että asennustyöt suoritetaan laadittujen suunnitelmien mukaisesti.”
Puutteiden ja virheiden osalta puolestaan säädetään muun muassa Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (73 § Rakennustyön johto, toinen momentti kohta 3), jossa asiasta mainitaan seuraavasti:
”Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että:

3) rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;”
En tiedä, kuinka paljon selvemmin nämä pitäisi sanoa, jotta Jarmo Kekkikin asian ymmärtäisi? Kyllä, asia sisältyy mitä suurimmissa määrin vastaavan työnjohtajan toimenkuvaan.

No niin, eiköhän tämä sadevesijärjestelmäasia ole tällä taputeltu. Siirrytään seuraavaan asiaan. Näillä näkymin tarinoin seuraavaksi viimeisen päälle hyvin asennetuista routaeristyksistä, joita rakennuskohteemme ei Jarmo Kekin mukaan tarvitse.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti