2.2.2014

Kantavat seinät - Osa 3 "Hemmetti, nyt se tilaaja otti ja keskeytti työmaan"

Jatketaanpa tällä kertaa vielä näillä meidän kantavilla seinillämme, jotka siis nykyisin ovat kantavia, kuten niiden suunnitelmien mukaan pitäisi olla. Kunnian tästä otan törkeästi itselleni, ja miksipä en oikeastaan ottaisi, minähän asiasta loppujen lopuksi tulin huolehtineeksi. Entisen vastaavan työnjohtajamme Jarmo Kekin jäljiltähän ne olivat kaikkea muuta kuin kantavia.

Edellisessä osassa esitin Jarmo Kekin tarkastusasiakirjassa antaman selityksen asiaan, jossa hän totesi seuraavaa:
”Rakenteet:
Rakenteet on tarkastettu pääasiassa merkinnällä 01.04.2011 siinä laajuudessa, kuin rakenteita oli tuolloin tehty ja tarkastettavissa. Kantavien tiiliseinien päältä puuttuu osittain kiilaus kantaville vesikattorakenteille. Asiasta on informoitu useampaan otteeseen tilaajan työntekijää puutteen korjaamiseksi. Työntekijä oli pyytänyt saada täydentää rakenteet puutteiden osalta. Tilaajan työntekijä ei kuitenkaan voinut asentaa ko. kiilauksia, koska tilaaja ei antanut työntekijälle mahdollisuutta täydentää rakenteita.”
Jarmo Kekin selityksen mukaan minä en ole antanut työntekijäni mahdollisuutta täydentää rakenteita ja minä olenkin syypää kiilausten puuttumiseen. Mielenkiintoinen selitys, jota sietää tarkastella vähän tarkemmin.

Nämä Jarmo Kekin tarkastukset ja havainnot on tehty ennen 4.10.2011, kuten hän itse tarkastusasiakirjan liitemateriaalissa toteaa. Näin ollen kaikki Jarmo Kekin esiin tuomat tapahtumatkin koskevat luonnollisesti aikaa ennen 4.10.2011. Ja tässä tulee myös huomata se, että minulla ei ole ollut ainuttakaan työntekijää rakennuskohteessani 6.10.2011 jälkeen.

Kuva 1. Kuva, joka ei liity itse asiaan
millään tavoin.
Lähdetään liikkeelle Jarmo Kekin väitteestä, että työntekijääni olisi informoitu puutteesta useampaan otteeseen. Ilmeisesti entinen työnjohtajamme yrittää viestittää tässä, että nimenomaan hän olisi informoinut työntekijääni puutteesta, ja vieläpä useampaan otteeseen. Mielenkiintoista asiassa on se, miksi vastaava työnjohtajamme on informoinut työntekijääni, mutta ei ole vaivautunut mainitsemaan asiasta halaistua sanaa minulle. Mutta ilmeisesti Jarmo Kekin näkemys on kaikkien puutteiden ja virheiden kohdalla se, ettei toimeksiantajaa tarvitse vaivata niillä. Nehän aiheuttaisivat vain turhaa stressiä. Parempi pitää ne omana tietona.

Mutta miten Jarmo Kekki on voinut informoida työntekijääni puutteista ennen 4.10.2011, kun hän ei ole itsekään ollut niistä tietoinen ennen kuin 4.1.2012?

Ihmetelläänpä edelleen. Jarmo Kekin mukaan minä en ole antanut mahdollisuutta täydentää rakenteita. Miten ihmeessä minä voin olla antamatta mahdollisuutta täydentää rakenteita, jos minä en ole lainkaan tietoinen siitä, että rakenteet vaativat täydentämistä? Jos olisin ollut tietoinen asiasta, miksi ihmeessä en olisi antanut täydentää rakenteita ennen kuin katot ja seinät on paneloitu ja laatoitettu? Oikeasti, miksi ihmeessä en olisi? Enhän edes minä ole niin typerä.

Kuva 2. Toinen kuva, joka ei liity
asiaan millään tavoin.
Mutta miksi ihmeessä vastaava työnjohtaja ei ole puuttunut tilanteeseen ja huolehtinut siitä, että puutteet tulevat korjatuiksi, miksi vastaava työnjohtaja ei ole vaatinut puutteista ja virheistä vastuussa olevaa tahoa täydentämään rakenteita? Täytyyhän vastaavan työnjohtajan alan ammattilaisena ymmärtää kuinka vakavasta puutteesta tässä on kysymys. Sen sijaan, että Jarmo Kekki olisi puuttunut tilanteeseen, hän on antanut töiden jatkua ja sallinut jopa rakenteiden peittämisen. Eikä edelleenkään ole katsonut aiheelliseksi informoida toimeksiantajaansa selkeästä puutteesta. Tätä logiikkaa minä en kykene vieläkään ymmärtämään. En sitten niin millään.

Jarmo Kekin mukaan minun työntekijäni olisi pitänyt saada täydentää rakenteet, joiden työsuoritus, mukaan lukien kiilaukset kattorakenteille, on ollut jonkin toisen tahon vastuulla. En ymmärrä, miksi minun pitäisi maksaa palkkaa työntekijälleni siitä, että työntekijäni tekisi toiselle taholle kuuluvia töitä, joista olen jo kertaalleen sovitusti maksanut. Kuinka helvetin sekaisin joku voi olla?

Ainoa taho, joka on ollut yhteydessä minuun näiden harkkoseinien puutteiden ja virheiden korjausten osalta on – yllätys, yllätys – Jarmo Kekin jokapaikan höylä ja luottomies Janar Lipasaar. Tämä yhteydenotto tapahtui muistaakseni suunnilleen tammikuun puolessa välissä 2012, eli muutama kuukausi sen jälkeen kun Jarmo Kekki oli irtisanottu vastaavan työnjohtajan tehtävästä ja viikko-pari sen jälkeen kun virheet ja puutteet olivat selvinneet Jarmo Kekillekin. Janar Lipasaarella ei kuitenkaan minun tietojeni mukaan ole mitään tekemistä näiden harkkoseinien puutteiden ja virheiden kanssa, joten hieman ihmettelen, että miksi ihmeessä hän otti minuun yhteyttä asian tiimoilta. Mutta kaikkein eniten kummastelen tätä Janar Lipasaaren suunnatonta intoa tulla korjaamaan virheitä ja puutteita, joiden kanssa hänellä ei ole yhtään mitään tekemistä.

Mutta ei tätä asiaa ihan tällä vielä ole taputeltu. Tarkastusasiakirjan liitemateriaali, jossa tämä Jarmo Kekin selitys ensimmäisen kerran ilmaantui, on päivätty 15.1.2012. Samana päivänä Jarmo Kekki lähetti myös minulle selityksensä asiaan. Jostakin kumman syystä selitys poikkeaa tarkastusasiakirjan liitemateriaaliin kirjatusta selityksestä. Ei paljon, mutta merkittävästi. Minulle antamansa selitys kuuluu:
”Rakenteet on tarkastettu pääasiassa merkinnällä 01.04.2011 siinä laajuudessa, kuin rakenteita oli tuolloin tehty ja tarkastettavissa. Kantavien tiiliseinien päältä puuttuu osittain kiilaus kantaville vesikattorakenteille. Asiasta on informoitu useampaan otteeseen tilaajan työntekijää puutteen korjaamiseksi. Tilaajan työntekijä ei kuitenkaan voinut asentaa ko. kiilauksia, koska tilaaja keskeytti työmaan, eikä antanut työntekijälle mahdollisuutta työn suorittamiselle vaikkakin työntekijä pyysi saada korjata kaikki mahdolliset tekemänsä virheet.”
Tässä Jarmo Kekki tuo selkeästi, ja täysin yksiselitteisesti, esiin sen, että kiilausten puuttuminen johtuisi siitä, että minä keskeytin työmaan, eikä työntekijällä ole tämän vuoksi ollut mahdollisuutta korjata puutteita – asentaa siis niitä puuttuvia kiilauksia. Minä en siis antanut mahdollisuutta virheiden korjaamiseen, vaikka työntekijä ihan pyysi saada korjata kaikki mahdolliset tekemänsä virheet. Sen sijaan minä otin ja keskeytin työmaan.

On totta, että minä keskeytin rakennustyöt työmaalla. Tämä tapahtui 6.10.2011, eli samana päivänä kun irtisanoin Jarmo Kekin sopimukset. Tämänkin perusteella on jo täysin kiistatonta, että Jarmo Kekki väittää kaikkien selityksissään esiin tuomiensa tapahtumien tapahtuneen ennen 6.10.2011 tai samaan aikaan. Hmm, minä en ollut tietoinen kyseisistä puutteista, eikä työntekijäni tai kukaan muukaan ole pyytänyt saada korjata kantavien seinien puutteita ennen 6.10.2011 (tai edes noihin aikoihin). Työntekijäni ei (tietääkseni) ole tehnyt virheitä kantavien harkkoseinien kohdalla, eikä taatusti ainakaan kiilausten kohdalla. Ei, ei taida faktat olla vastaavan työnjohtajan selityksissä ihan kohdallaan. No, tämä on tietysti hyvinkin ymmärrettävää kun joutuu turvautumaan mielikuvitukseen muistikuvien sijaan. Niin, vaikuttaa ikävä kyllä siltä, että nämä selityksissä kuvatut tapahtumat ovat huuruisen mielikuvituksen tuotetta, ei todellisuuden tapahtumia. Tai ei ainakaan sen todellisuuden, jossa minä elän.

Otetaanpa tähän loppuun vielä muutamia asiaan liittyviä faktoja.
  • Jarmo Kekki ei ole tarkastanut kantavia harkkoseiniä kiilausten osalta. Tämän hän on tuonut julki myös ihan itse.
  • Jarmo Kekki ei ole ollut tietoinen kiilausten puuttumisesta ennen kuin 4.1.2012. Näin ollen Jarmo Kekki ei ole voinut olla myöskään tietoinen mainitsemistaan tapahtumista, eikä mainitsemansa tapahtumat yksinkertaisesti ole voineet tapahtua, kuten hän antaa ymmärtää.
  • Edellisistä huolimatta hän on kirjannut asiakirjoihin havainneensa puutteet ennen 4.10.2011, joka ei siis voi mitenkään pitää paikkaansa.
  • Kantavat seinät ovat olleet paneloituina ja laatoitettuina kodinhoitohuoneen, pesuhuoneen ja saunan osalta hyvissä ajoin ennen 6.10.2011. Kodinhoitohuoneen, pesuhuoneen ja saunan katot ovat olleet paneloituina hyvissä ajoin ennen 6.10.2011. Jarmo Kekin huuruisten selitysten mukaan kiilaukset olisi ilmeisesti aiottu asentaa näiden töiden jälkeen, mutta työntekijällä ei ole ollut siihen mahdollisuutta, koska:
    • minä en antanut siihen mahdollisuutta
    • minä keskeytin työmaan
  • Jarmo Kekin mainitsema työntekijä ei ole vastuussa kiilausten puuttumisesta, eikä kiilausten asentaminen ole kuulunut hänen tehtäviinsä.
  • Jarmo Kekki, työntekijäni tai mikään muukaan taho ei ole informoinut minua kantavien seinien puutteista missään vaiheessa.
Miettikääpä itse tätä kuviota ja vetäkää omat johtopäätöksenne siitä, mistä tässä on kysymys. Minusta tämä vaikuttaa jälleen siltä, että Kekin kanootista on päässyt jokunen inkkari putoamaan. Enkä jaksa uskoa, että niitä saataisiin enää takaisin kyytiin.

Joka tapauksessa tämänkin asian käsittely osoittaa aika selvästi sen, ettei Jarmo Kekillä ja taustapirullaan vaikuta olevan minkäänlaista kykyä hallita kokonaisuuksia, eikä hahmottaa syy-seuraussuhteita. Ja tämä tulee varsin selvästi esiin näissä tilanteissa, joissa yritetään keksiä omalta kannalta edullisia selityksiä sen sijaan, että kerrottaisiin se, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Ja syypää on aina joku muu. Mutta luulisi insinöörin tajuavan edes yksinkertaisimmat loogiset operaatiot (p0 AND p1, itse asiassa yksin p0 riittäisi tässä tapauksessa).

Mutta loppujen lopuksi ainoa olennainen asia on se, että Jarmo Kekki on laiminlyönyt vastaavan työnjohtajan velvollisuutensa. Millään muulla ei tässä asiassa ole merkitystä.

Ensi kerralla jatketaan jollakin toisella aiheella. Pysykää kuulolla.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti