2.3.2014

Radonin torjunta - Osa 4 "Hei jaa ja tarkastetaan taas"

Mennäänpä taas eteenpäin rakennuskatastrofissa. Parissa edellisessä tarinassa olen tarinoinut talomme radontiivistyksistä, lähinnä radonkermien ja läpivientien osalta. Tällä kertaa katsotaankin sitten tarkemmin entisen vastaavan työnjohtajamme tekemiä radontiivistysten tarkastuksia. Tai itse asiassa sitä, miten entinen vastaava työnjohtajamme on selittänyt tehneensä nämä määrätyt tarkastukset. Siitä, onko niitä tosiasiassa lainkaan tehty, jokainen voi vetää omat johtopäätöksensä niin aiempien kuin tämänkin tarinan perusteella. Minun kantani lienee kaikille aika selvä.

Rakennustyön tarkastusasiakirjan mukaan radontiivistykset olisi tarkastettu merkinnällä 5.5.2011. Rakennustyön tarkastusasiakirjan liitemateriaaliin entinen vastaava työnjohtajamme Jarmo Kekki on kirjannut seuraavat radontiivistyksiä koskevat täydennykset, huomautukset ja poikkeamat:
”Radontiivistykset on tarkastettu merkinnällä 05.05.2011 siinä laajuudessa, kuin tiivistyksiä oli tuolloin suoritettu ja tarkastettavissa radonkermien osalta. Radontiivistyksien läpiviennit on tarkastettu vesieristettävien lattiapintojen osalta 04.10.2011.”
Vilkaistaanpa tässä välissä pikaisesti, mitä Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus määrätään kohdassa 7.2.1 Määräys:
"Työvaihetarkastukset varmennetaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan, kun kaikki työvaiheeseen liittyvät tarkastukset on todettu suoritetuiksi. Rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilö varmentaa suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan tai tarkastusasiakirjasta laadittavaan yhteenvetoon, kun rakennusvaiheeseen kuuluvat työvaihetarkastukset on asianmukaisesti tehty, rakentaminen tältä osin vastaa suunnitelmia ja se on muutoinkin toteutettu hyvän rakennustavan mukaisesti."
No niin, määräyksen mukaan tarkastus varmennetaan tarkastusasiakirjaan kun kaikki työvaiheeseen liittyvät tarkastukset on todettu suoritetuiksi. Tarkastusasiakirjaan ei siis merkitä tarkastusta suoritetuksi kun vastaava työnjohtaja on tarkastanut esimerkiksi radonkermien asennuksen niiltä osin kuin niitä on ollut asennettuna ja tarkastettavissa. Paitsi siinä tapauksessa, että asennukset on kaikilta osin tehty ja radontiivistykset ovat olleet kaikilta osin tarkastettavissa.

Edellisen lisäksi määräyksessä sanotaan, että vastuuhenkilö varmentaa suorittamansa tarkastuksen tarkastusasiakirjaan tai sen liitemateriaaleihin, kun tarkastukset on asianmukaisesti tehty, toteutus vastaa suunnitelmia ja toteutuksessa on noudatettu hyvää rakentamistapaa.

Katsotaanpa aluksi radonkermien tarkastusta. Jarmo Kekki on oman merkintänsä mukaan tarkastanut radonkermit merkinnällä 5.5.2011. Tämä ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin sitä, että radonkermit on ”tarkastettu” 5.5.2011 tai aiemmin. Jarmo Kekin mukaan radonkermit on tarkastettu niiltä osin, kuin niitä on ollut asennettuna ja tarkastettavissa. Tiedämme aiemman tarinani perusteella, että radonkerien asennus on ollut kesken vielä 8.5.2011. Näin ollen on täysin selvää, ettei Jarmo Kekki ole voinut tarkastaa radonkermien asennusta kaikilta osin, eikä näin ollen myöskään suorittaa kaikkia työvaiheeseen liittyviä tarkastuksia. Ainakaan minun ymmärrykseni mukaan keskeneräistä työtä ei voida tarkastaa ja esittää, että työvaihe olisi kokonaisuudessaan tarkastettu asianmukaisesti.

Kuva 1. Radonkermien asennus
8.5.2011.
Huomioitavaa on myös se, ettei Jarmo Kekki ole havainnut radonkermien osalta mitään huomautettavaa tarkastuksessaan. Tämä onkin varsin mielenkiintoista. Katsotaan oheista, jo aiemmin julkaisemaani kuvaa, jonka olen ottanut työmaalta 8.5.2011. Kuten jo aiemmin mainitsin, niin kuvan perusteella voidaan nähdä radonkermien asennuksen olevan kesken ja keskeneräisessä asennuksessa olevan huomautettavaa. Esimerkiksi etualalla näkyvät kermit ovat väärinpäin, eli hiekkapinta eristeisiin päin kun niiden tulisi olla hiekkapinta ylöspäin valua vasten. Putkien läpiviennit kermeihin on kokonaan tekemättä (ja tiivistämättä) niin kuvan alueella kuin muuallakin. Näiden lisäksi tiedämme, ettei radonkermejä ole ollut tuolloin asennettuna kaikkialle, esimerkiksi kodinhoitohuoneen oviseinältä ovat tuolloin kermit puuttuneet kokonaan. Kermien asennus on tehty osittain suunnitelmien vastaisesti. Näistä huolimatta Jarmo Kekki antaa allekirjoituksella vahvistamissaan asiakirjoissa ymmärtää, että radonkermit olisivat asennettu täysin suunnitelmien mukaisesti, eikä niiden asennuksessa ole mitään puutteita tai virheitä. Omituista.

Minun käsitykseni mukaan tarkastusten nimenomainen tarkoitus on varmistaa, että työvaihe on toteutettu määräysten ja suunnitelmien mukaisesti. Ikävä kyllä Jarmo Kekin ”tarkastuksen” perusteella emme voi millään tavoin olla varmoja siitä, että radonkermit olisi asennettu määräysten ja suunnitelmien mukaisesti. Pikemminkin voisi sanoa, että sen perusteella on huomattavasti todennäköisempää, ettei radonkermejä ole asennettu määräysten ja suunnitelmien mukaisesti.

Mennään eteenpäin. Jarmo Kekki toteaa rakennustyön tarkastusasiakirjan liitteessä, että radontiivistyksien läpiviennit on tarkastettu vesieristettävien lattiapintojen osalta 04.10.2011. Minä en ensinnäkään oikein ymmärrä, mitä Jarmo Kekki tuossa mahtaa tarkoittaa. Radontiivistyksien läpiviennit? Minun nähdäkseni tämä ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin radonkermien läpivientejä. En ainakaan keksi mitään muita radontiivistyksiä, joista ylipäätään voisi viedä jotakin läpi. Mutta, miten ihmeessä Jarmo Kekki olisi kyennyt tarkastamaan radonkermien läpiviennit betonilaatan läpi? Jos hän tarkoittaa tällä merkinnällä radonkermien läpivientejä, niin minun nähdäkseni viimeinen mahdollinen tarkastusajankohta on ollut aikaisin aamulla 11.5.2011 ennen betonilaatan valua. Ei, ei tuo merkintä voi mitenkään tarkoittaa kermien läpivientejä. Ilmeisesti Jarmo Kekki on tarkoittanut betonilaatan läpivientejä.

Kuvitellaan, että merkintä tarkoittaa betonilaatan läpivientejä. Jarmo Kekki väittää tarkastaneensa läpiviennit vesieristettävien tilojen osalta. Yllättävää, että juuri vesieristettävien tilojen osalta eikä lainkaan muiden tilojen osalta. Mikäköhän ihme voisi olla syynä tähän?

Kuva 2. Pesuhuone elokuussa.
Yksi merkittävä asia Jarmo Kekin merkinnässä on se, että Jarmo Kekki on merkinnyt liitemateriaaliin tarkastaneensa vesieristettävien tilojen läpivientien tiivistykset, tai siis radontiivistysten läpiviennit, nimenomaan 4.10.2011. Toistan tämän. Jarmo Kekin merkinnän mukaan radontiivistyksien läpiviennit on tarkastettu vesieristettävien tilojen osalta 4.10.2011. Miten Jarmo Kekki on voinut tarkastaa tiivistykset vesieristettyjen ja laatoitettujen lattioiden läpi? Miten Jarmo Kekki on voinut tarkastaa läpiviennit pesuhuoneessa vesieristetyn ja laatoitetun harkkoseinän läpi? Oheisessa kuvassa näkyy pesuhuoneemme kaksi kuukautta ennen "radontiivistysten läpivientien" tarkastusta ja tuosta ei kyllä fakiirikaan tarkasta radontiivistyksiä. Yrittäisi edes, onneton perkele.

Mitenkähän nämä Jarmo Kekin tarkastukset ovat sitten onnistuneet? No, katsotaanpa. Seuraavassa on muutamia mittaustuloksia vesieristettävistä tiloista:

TilaPc/LBq/m³Ylitys
Pesuhuone8,932965 %
Pukuhuone (lattia vesieristetty)9,735979 %
WC10,538994 %
KESKIARVO9,735979 %

Mittaustulosten perusteella vaikuttaisi siltä, ettei tiivistyksiä ole tehty ihan asianmukaisesti edes vesieristetyissä tiloissa. Tämä taasen tarkoittaa sitä, ettei tarkastustakaan ole voitu tehdä asianmukaisesti. Valua ennen ja valun jälkeen ottamieni kuvien perusteella voin sanoa, ettei läpivientien tiivistyksiin ole ainakaan ennen betonivalua varauduttu millään tavoin. Minä en nyt vaan maallikkona kykene mitenkään hahmottamaan sitä, miten Jarmo Kekki on nämä tarkastuksensa tehnyt, mutta eiköhän sekin vielä selviä.

Jarmo Kekki on irtisanottu 6.10.2011 ja tuolloin meillä on kaikki lattiapinnat ollut asennettuina. Tarkoittaa siis sitä, että vesieristettävien tilojen lisäksi myös keittiön ja ala-aulan lattiat ovat olleet laatoitettuina, keittiön kalusteet ovat olleet asennettuina, kirjasto- ja olohuoneen lattialaudat ovat olleet asennettuina ja teknisen tilan lattiakin on ollut maalattu ja koneet ja laitteet ovat olleet paikoillaan. Miten ihmeessä Jarmo Kekki on kuvitellut tarkastavansa läpivientien tiivistykset näiden tilojen osalta? Niin, kaikissa näissä tiloissa on betonilaatan läpivientejä siinä missä vesieristetyissäkin tiloissa. Minun maallikkonäkemykseni mukaan läpivientien tiivistykset olisi pitänyt tarkastaa viimeistään ennen lattiapintojen asennuksia. Joka tapauksessa on täysin selvää, että tarkastus on näiden tilojen läpivientien tiivistysten osalta laiminlyöty. Niitähän ei Jarmo Kekin itsensäkään mukaan ole tarkastettu lainkaan. Mitenkään muutenhan Jarmo Kekin merkintää ei voi ymmärtää. En sitten tiedä, mutta sanoisin, että on suhteellisen idioottimaista edes yrittää tarkastaa läpivientien tiivistyksiä lattiapintojen ja kalusteiden asennuksen jälkeen. No, jokainen taaplaa tyylillään.

Mielenkiinnolla odotan, mikä selitys läpivientien tiivistysten tarkastamattomuudelle saadaan. Etteikö vaan olisi taas se saamarin talotikkaiden virheellinen asennus estänyt näidenkin tarkastamisen? Ihan yhtä järkevä selitys se olisi tässä yhteydessä kuin yläpohjan lämpöeristeiden ja savuhorminkin kohdalla.

Ajatellaanpa itse asiaa vielä hieman tarkemmin. Määräysten mukaan merkinnät tehdään asiakirjoihin kun kaikki työvaiheet ja tarkastukset on kokonaisuudessaan tehty. Tämä on ainoa mahdollinen tapa varmistaa, että työvaihe on kokonaisuudessaan toteutettu määräysten ja suunnitelmien mukaisesti. Jarmo Kekin merkintöjen perusteella ei voida vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä siitä, että radonkermit olisi asennettu määräysten ja suunnitelmien mukaisesti. Ei sitten niin minkäänlaisia.

Jarmo Kekin merkinnöistä voidaan kaiken edellisen perusteella todeta ainoastaan se, että ovat täysin turhia ja mitättömiä. Ne eivät osoita mitään, mitä niiden pitäisi osoittaa. Tällaisestako vastaaville työnjohtajille pitäisi maksaa, tyhjänpäiväisistä lapuista ja lipuista, jotka eivät kelpaa edes peräpeilin pyyhkimiseen? Tilannehan on näiltä osin suunnilleen sama kuin savuhormikatselmus pidettäisiin siinä vaiheessa kun ensimmäinen harkko on muurattu ja todettaisiin tämän – mahdollisesti onnistuneen osasuorituksen – perusteella, että hormi on täysin määräysten mukaan toteutettu ja tarkastettu. Ei, eihän nämä hommat nyt ihan näin mene. Mutta on siinä taas synapsit huutaneet Hoosiannaa kun näitä selityksiä on Kekitty. Sääliksi käy.

Yksi mielenkiintoisimmista piirteistä näissä Jarmo Kekin merkinnöissä on se, että miksi nämä merkinnät ylipäätään ovat liitemateriaalissa. Saattaisikohan sillä olla jotakin tekemistä asian kanssa, että tulin maininneeksi 4.1.2012 pitämässämme "neuvottelussa" jotakin radontiivistysten pikku puutteista?

Seuraavassa tarinassa taas jotakin muuta.

8 kommenttia:

 1. Mä en jotenkin tajua tätä blogia. "Asiantuntemusta" löytyy kirjoittajalta kovasti ja virheitä pulpahtelee ilmaan jatkuvasti. On dokumenttia tekstiä rakennusmääräyksiä ym. Entäs rakentamisen aikana. Eikö silloin kiinnostanut yhtään ottaa asioista selvää ja seurata rakentamisen laatua? Käyttää niinkutsuttua omavalvontaa? Osa virheistä tuntuu olleen esillä jo rakentamisen aikana ja kirjoittajakin on ne todennut mutta ei tehnyt asialle kuitenkaan mitään? Oman talon rakentaminen on usein ihmisen suurin yksittäinen investointi joten luulisi että jonkinlaista itsesuojeluvaistoa rahojensa sijoittamiseen löytyisi. Kyllä tässä kyllä on peiliinkatsomisenkin paikka. Vai onko joku oikeesti niin tyhmä että heittelee kymmeniä/satojatuhansia euroja katsomatta mitä niillä tehdään...?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tän blogin pitäisi ehdottomasti kuulua vastaavaksi työnjohtajaksi tähtäävien opintovaatimuksiin. Toivottavasti ex-vastaava työnjohtaja Jarmo Kekkikin lukee tätä – ammattitaito lähtisi saletisti kovaan nousuun. Itseä ainakin tämä blogi on viihdyttänyt, sivistänyt ja opettanut – ihan vaikka en rakennusalan rautainen ammattilainen olekaan...

   Poista
  2. Kiitos kommentistasi. Kiva kuulla, että tästä on ainakin jollekin iloa ja, että joku kokee tämän jopa hyödylliseksi. Voisi olla aika mielenkiintoista kuulla, kuinka opetushallitus suhtautuisi ehdotukseen tämän – amatöörin pitämän – blogin ottamisesta opintosuunnitelmaan.

   Käsittääkseni entinen vastaava mestarimme on hyvinkin tietoinen blogista. Siitä en sitten tiedä, kuinka aktiivisesti hän tätä seuraa. Enkä kyllä oikein osaa sanoa mitään siitäkään, että meneekö mikään asia ihan perille saakka. Epäilen vahvasti.

   Poista
 2. Kiitos kommentistasi.

  Älä ole huolissasi jos et tajua tätä blogia, en minäkään sitä aina tajua.

  En menisi itse sanomaan, että minulta löytyy rakentamiseen asiantuntemusta, ei ainakaan kovasti. Kaikki se tieto, mitä minulla rakentamisesta on, olen hankkinut pakon edessä sen jälkeen kun irtisanoin vastaavan työnjohtaja / konsulttimme. Sitä ennen en tiennyt rakentamisestä yhtään mitään, eikä minulla ollut aikaa tai ylipäätään mahdollisuutta ottaa asioista selvää. Eikä kyllä kiinnostustakaan. Miksi minun olisikaan pitänyt? Meillähän on ollut projektia johtamassa ammattilainen, jolla tieto ja ammattitaito pitäisi olla. Tämän lisäksi meillä on ollut vastaava työnjohtaja, joka ”johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta”. Lainasin taas lakia, pahoitteluni siitä.

  Rakentamisen aikana minulla ei siis ollut hajuakaan siitä, miten mitäkin pitäisi tehdä. Meidän on koko ajan annettu ymmärtää, että kyseessä on ”avaimet käteen” projekti ja projektin johto huolehtii siitä, että kaikki tulee tehdyksi asianmukaisesti. Meidän ei pitänyt puuttua mihinkään muuhun kuin maalauksiin, listoituksiin, materiaalivalintoihin etc. Ei siis mihinkään ihmeellisiin rakennuspuuhiin.

  Jos minä olisin tiennyt rakentamisesta edes jotakin, niin enhän minä olisi projektin johtoon ottanut ulkopuolista. Itsehän minä olisin siitä huolehtinut.

  Mainitsit, että osa virheistä olisi ollut esillä jo rakentamisen aikana ja, että olisin todennut osan virheistä jo rakentamisen aikana. En ole aivan varma, mitä tällä tarkoitat. Mutta tokihan virheet ovat olleet esillä rakentamisen aikana, mutta se, että minä olisin todennut ne, ei aivan pidä paikkaansa. Minä kun ei oikein voi todeta virhettä, jos en tiedä, että kyseessä on virhe. Enkä tietenkään voi todeta virheitä rakentamisen aikana enää sen jälkeen kun ne on peitetty. Eikä minun tapoihini kuulu aktiivisesti etsiä virheitä toisten tekemisistä. Minulla on kieltämättä sellainen valuvika, että hyväuskoisesti kuvittelen ihmisten hoitavan sovitut asiat kunnolla. Tämän lisäksi täytyy muistaa, että meille on projektin johdon puolelta vakuutettu koko ajan, että kaikki on kunnossa ja tehty hyvin. Mutta olen havainnut toki rakentamisenkin aikana virheitä ja näistä on kyllä annettu palautetta – kovaäänistäkin. Ja näihin on myös reagoitu, ainakin jotenkin.

  Virheitä olen ryhtynyt selvittämään siinä vaiheessa kun olimme saaneet viitteitä siitä, ettei kaikkea ole tehty niin kuin olisi pitänyt ja tässä samassa vaiheessa myös irtisanoin projektin johdon. Eikä suorat valheet ja asioiden pimittämiset juurikaan hälventäneet epäilyjä.

  Valvontakysymys on oikeastaan aika mielenkiintoinen kysymys jo ihan yleisemmälläkin tasolla. Itse en kovin hyvin ymmärrä sitä, että valvontaa tarjotaan ratkaisuksi rakentamisen ongelmiin. Valvontahan ei ole lääke itse ongelmaan, vaan se on seurausta ongelmista. Miksi itse ongelmaan tuntuu olevan niin kovin vaikeaa puuttua? Mutta, kuten olen maininnut, minulla ei ollut asiantuntemusta niin, että olisin voinut työmaata valvoa. Enkä oikeasti kyllä ymmärrä sitäkään, että miksi ihmeessä minun pitäisi valvoa, tai miten edes olisin pystynyt, valvomaan työmaan johtoa. Tässä on aikuiset ihmiset kyseessä ja aikuisilta voidaan edellyttää, että luvatut työt tehdään – ja ne tehdään kunnolla. Ei kai kukaan täysijärkinen aikuinen tohdi vedota virheiden osalta siihen, että työtä ei ole valvottu? Itse en ainakaan kehtaisi edes vihjaista moista omien virheideni kohdalla.

  Olet aivan oikeassa siinä, että tässä on myös peiliin katsomisen paikka. Mutta se, kuinka paljon minä peiliin tuijotan, ei mielestäni vaikuta muiden tahojen vastuuseen lainkaan.

  ”Vai onko joku oikeesti niin tyhmä että heittelee kymmeniä/satojatuhansia euroja katsomatta mitä niillä tehdään...?” Itse olin tosiaan niin tyhmä, että tulin maksaneeksi useita tuhansia euroja ”ammattilaiselle” siitä, että ammattilainen katsoo, mitä rahoilla tehdään.

  VastaaPoista
 3. Näin ihan alkuun Suuri Kiitos tämän blogin pitäjälle - kirjoitusten laatu, analyysin ja asioihin perehtymisen taso on kertakaikkisen mahtava! Toisekseen myös vilpitön osanottoni siitä, että arvatenkin perheenne suurinta hanketta valvomaan palkkaamasi "ammattilainen" on ollut täysin epäpätevä ja/tai tarkoituksellisesti jättänyt tehtävänsä ja vastuunsa hoitamatta aiheuttaen näin sekä taloudellista vahinkoa että henkistä tuskaa...

  Oma (edelleen meneillään oleva) taloprojektimme oli menossa samaan suuntaan mm. radonin torjumista koskevien määräysten noudattamatta jättämisen suhteen; "ei näitä ole ennenkään tiivistelty", "onhan siinä se irrotuskaista tiivisteenä", "kyllä se lattiavalu tiivistää putkien läpiviennit", "eihän se radon limittäin asennettujen EPS-levyjen läpi pääse" yms. perusp*skaa kun ei jakseta/viitsitä tehdä asioita OIKEIN ja KUNNOLLA niissä kohdin projektia, joissa se ei OIKEASTI olisi edes mikään iso homma (ja laskisi sen prkl mukaan urakan hintaan). Onnekseni nopean asioihin (l- rakenteissin) perehtymisen myötä pääsin edes jotenkin asioiden tasalle ja estämään edes osan syntymässä olleista virheistä. Meillekin valuharkkoihin tullut radonkaista oli (ja on edelleen valetun lattian alla) läpivientien reikiä täynnä, kaista liimattiin valuharkkojen pintaan (jättäen ilmalle kulkureitin harkkojen saumassa), bitumikaistan jatkoja ei liimattu toisiinsa yms. - ja, jos muistan oikein, taisi kermi tulla väärinpäinkin eli hiekkapuoli eristelevyyn päin. Noh, pikkujuttuja sanoisivat alan miehet... Koska meille ei pintoja ole vielä laitettu, pystynen suht. hyvin vielä tiivistämään lattialaatan ja seinän välisen sauman + läpiviennit. Harmi vain, että blogikirjoituksesi mm. tästä aiheesta ei ollut vielä julkaistuna, kun ensi kerran törmäsin tänne.

  Edelliselle Anonyymille, joka sanoi, että "Kyllä tässä kyllä on peiliinkatsomisenkin paikka", vastaan, että ei todellakaan pitäisi olla, koska juurikin sitä varten MAALLIKKO sille vastaavalle AMMATTILAISELLE valvonnasta suorituksena maksaa!! Ja näin itsekin ajattelin kunnes älysin, että rakennusalalla (jos jossain) on täydellisen lapsellista olettaa, että etuasi valvomaan palkkaamasi henkilö tekisi tai osaisi tehdä työnsä huolellisesti työvaihetta koskevien määräysten ja suositusten mukaisesti, ellet itse ole koko ajan "viimeisenä porttina" tuplavarmistamassa asioita. Ei meidänkään vastaava pahuuttaan tuota radonsuojauksen laiminlyöntiä tehnyt vaan ehkä pikemminkin tietämättömyyttään (toivottavasti). Olemme itse siinä tilanteessa, että teemme asioille nyt sen, mitä vielä voimme ja toivomme, että se riittää. Mutta sen ei pitäisi mennä näin.

  Suurin osa rakennusprojekteista varmasti menee ns. putkeen ja ammattilaiset tekevät ammattilaisen jälkeä mutta poikkeuksia tulee aina. Se on ikävää, kun se sattuu omalle kohdalle. Itse olen pyörinyt lukemattomia öitä unettomana sängyssä - en edes uskalla ajatella millaiset paineet ja v-käyrän kulmakertoimen teidän casenne on aiheuttanut. Joka tapauksessa: tsemppiä teille prosessiin ja jatka opettavaisen blogisi kirjoittamista, sillä jokaisen itseään rakennusalakn ammattilaiseksi kutsuvan pitäisi todellakin lukea tämä blogi läpi moneen kertaan, ymmärtää sen sisältö ja muistaa se läpi työelämänsä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Enpä voi kuin vilpittömästi kiitellä näistä osoittamistasi kehuista, kannustuksesta ja osanotostasi. Tällaisen palautteen saaminen totisesti lämmittää mieltä ja auttaa jaksamaan tarinoinnin jatkamista omalla tyylilläni. Kiitos.

   Nuo antamasi esimerkit teille esitetyistä näkemyksistä ovat aika hämmästyttäviä. Noiden perusteella voisi saada käsityksen, ettei näkemysten antajalla ole harmaintakaan aavistusta sen enempää betonin kuin EPS-levyjenkään ominaisuuksista, puhumattakaan irrotuskaistasta. Itse asiassa nyt harmittaa, etten tullut lainkaan käsitelleeksi betonin ominaisuuksia aiemmissa tarinoissani. Noista näkemyksistä myös paistaa ikävästi välinpitämätön asenne radonin suhteen. Mutta, kuten mainitsit, niin kyse lienee tietämättömyydestä. Mutta ei tietämättömyyskään ole oikein hyväksyttävä selitys. Ammattilaiselta voidaan edellyttää alansa asioihin perehtymistä ja tietojensa jatkuvaa päivittämistä. Ainakin omalla alallani tämä on itsestäänselvyys. Tuollaiset ”ei näitä ole ennenkään tiivistelty” tyyppiset kommentit ovat sitten taas niitä kommentteja, joiden kohdalla minulla meinaa hitsata kiinni – ja pahasti.

   Tuntuu teilläkin menneen radontiivistykset aikalailla pieleen ammattimiesten toimesta. Tuo on oikeasti käsittämätöntä, varsinkin kun ohjeet ovat kaikkien saatavilla, ja vieläpä helposti. Mutta toivottavasti saat tiivistykset vielä tehtyä ilman suurempia ongelmia. Kuvittelisin, että siinä hommassa pientä turhautumisen vaaraa. Saattaa nimittäin käydä aika ajoin mielessä, että kuinka helppoa se olisikaan ollut tehdä homma alusta lähtien oikein. Olet varmaankin jo selvittänyt, kuinka nuo tiivistykset on helpointa toteuttaa ikään kuin jälkikäteen. Mutta jos kaipaat vielä lisää vinkkejä, niin muistaakseni STUK:n sivuilla oli joitakin korjaustapaselostuksia tms. tiivistysten korjauksista. Ja tokihan minäkin voin yrittää antaa joitakin vinkkejä.

   Urakoiden hinnoittelu on yksi asia, josta on ainakin viime aikoina ollut puhetta aika paljon ja halpoja urakoita tunnutaan pidettävän ainakin yhtenä pääsyynä rakentamisen heikkoon laatuun ja virheisiin. Toisin sanoen kitsaita asiakkaita tarjotaan syyksi rakentamisen ongelmiin. Tähän en voi oikeastaan kommentoida muuta kuin sen, että väite on absurdiudessaan mykistävä. Ja kyllä, opettelisivat laskemaan prkl ne urakkansa.

   Ja kuinka harmittavan oikeassa oletkaan todetessasi, että on täydellisen lapsellista olettaa, että edunvalvoja tekisi työnsä huolellisesti, jos häntä ei vahdita kotkan lailla. Tämä onkin se erhe, josta itseäni soimaan kaikkein eniten – ja jotakuinkin päivittäin. Meillähän on tässä vielä sellainen hauska juttu, että tämä projektin johtajamme on erinäisten kiemuroiden kautta vieläpä samaa elinpiiriä. Jatkossa onkin siis tiedossa todella lämminhenkisiä juhlakohtaamisia. Niitä odotellessa.

   Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että suurin osa rakennusprojekteista menee varmasti hyvin ja työnjälki kestää päivänvalon. Jaksan edelleenkin uskoa näin sen perusteella, mitä olen muutamien meillä toimineiden urakoitsijoiden tekemisistä pystynyt päättelemään. Ammattiylpeyttä ja työmoraalia on vielä jäljellä rakennusalallakin. Ikävää, etten todellakaan voi sanoa samaa kaikista meillä esiintyneistä toimijoista. Tulen varmasti antamaan näille oikeille ammattilaisille palstatilaa täällä jossakin sopivassa vaiheessa. He ansaitsevat sen.

   V-käyrän kulmakerroin on ollut viimeiset pari-kolme vuotta aika suuri, eikä tuo vieläkään oikein tunnu olevan laskusuunnassa. Toisaalta olen pystynyt suhtautumaan koko touhuun yllättävänkin levollisesti. Joskin täytyy kyllä tunnustaa, että pariinkin otteeseen on v*****ksen keskellä käynyt mielessä asian ratkaisu tavalla, jota ei tohdi edes sanoa.

   Kiitokset vielä kerran ja hyvää jatkoa teille niin rakennusprojektissanne kuin muutenkin.

   Poista
 4. Tästä voimme oppia ainakin yhden asian: pitää tutkailla palkkaamansa ns. ammattihenkilön taustat. netistä, pyytää referenssejä, rak.valvonnasta, suunnittelijoilta jne.

  Koulutus alalla on jyrkässä vapaassa pudotuksessa, kiitoksia oppilaitosten hyväveli -osastonhoitajien ja vuosikymmenten aikaisista tutuista muodostuneen löysäilijäporukan. Palkataan ns. muurareita ja muita luusereita muka opettajiksi. Ei kuulkaa hei, ei sinne ammattitaitoisia ammattihenkilöitä saada. Nämä sattuvat olevan juur tätä kastia tekijöitä, joita on helppo johtaa kouluissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista. Olet täysin oikeassa siinä, että näiden ns. ammattimiesten taustat pitäisi tutkia ja sitä huolellisemmin, mitä suurempaa vahinkoa he voivat tekemisillään tai tekemättä jättämisillään saada aikaiseksi. Omalta kohdalla tämä jäi tosiaan tekemättä ja se ikävä kyllä kostautui. Osasyy tähän on se, että meillä tämä projektinjohtohahmo tuli kuvioon mukaan sukukytkösten kautta, enkä osannut epäillä, että näin voisi käydä. Mutta näinhän tässä vaan kävi.

   Rakennusalan koulutuksesta en osaa sanoa tuon taivaallista. Itselläni ei ole minkäänlaista kosketuspintaa alan koulutukseen, eikä ylipäätäänkään ammatti- tai ammattikorkeakoulujen (tai mitä ne nykyisin ovatkaan) suuntaan. Mutta jos tuo kertomasi pitää paikkansa, niin eihän se oikein hyvältä kuulosta. Ymmärrän kyllä pointin ja saatan uskoa, että asiassa voi olla jopa vinha perä. Mutta ei kai se koulutus ihan täysin pielessä voi olla, koska olen tullut lukeneeksi muutamia rakennusalan opinnäytetöitä ja kyllä niissä on ollut joukossa ihan ansiokkaitakin töitä.

   Meidän projektissamme ongelma ei minun nähdäkseni ole niinkään ammattitaidon puute vaan pikemminkin moraalin puute. Ammattitaidottomuus ei selitä sitä, että jätetään tehtäviä tekemättä, tehdään ne ihan miten sattuu tai jätetään virheet huomioimatta. Suurin osa meidän projektissamme ilmenneistä virheistä on sitä luokkaa, että ne olisi pitänyt ammattitaidottomankin vastaavan havaita. Mutta jos ei tarkasta, niin eihän niitä voi havaitakaan.

   Poista