17.3.2014

Radonkanavisto - Osa 2 "Tarkastukseni laajuuteen ei ole sisältynyt... Öö, mitään?"

Jatketaan tällä kertaa radonkanaviston tarkastuksiin ja ongelmaan liittyvää tarinaa. Edellinen tarinani harhautui käsittelemään enemmänkin maalämpöpumpun sijoittamista tekniseen tilaan kuin itse radonputkitusta, mutta tämähän johtui siitä, että radonpoistokanavan virhe oli pääsyynä maalämpöpumpun idioottimaiselle sijoitukselle. Yritän tällä kertaa pysyä vähän paremmin itse aiheessa. Saapa nähdä, kuinka tämä tulee onnistumaan. Edellisen tarinan perusteella on joka tapauksessa selvää, että poistokanava on sijoitettu suunnitelman vastaiseen paikkaan ja poistokanava on nyt sitten nätisti ja todella näppärästi maalämpöpumpun alla.

Rakennustyön tarkastusasiakirjan merkinnän mukaan entinen vastaava työnjohtajamme Jarmo Kekki on tarkastanut radonputkituksen merkinnällä 5.5.2011. Totesin jo aiemmassa radontiivistysten tarkastusta käsittelevässä tarinassani, että säädösten mukaan merkinnät tehdään tarkastusasiakirjaan vasta sitten, kun työvaihe on valmis kaikilta osin ja myös tarkastettu kaikilta osin (Suomen rakentamismääräyskokoelma, A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, 7.2.1 Määräys). Jos kumpikaan ehdoista on epätosi, ei merkintää pitäisi tarkastusasiakirjassa olla lainkaan.

Tässä vaiheessa lienee syytä myös todeta, ettei entinen vastaava työnjohtajamme Jarmo Kekki ole missään vaiheessa (toimiessaan rakennuskohteemme vastaavana työnjohtajana) eikä millään tavoin ilmaissut, että radonputkitus olisi tarkastamatta joiltakin osin. Jarmo Kekki toimitti minulle kopion tarkastusasiakirjasta vihdoin joulukuussa 2012, pyydettyäni sitä useita kertoja, eikä hän tuolloinkaan tuonut millään tavoin esiin sitä, ettei kaikki merkittyjä tarkastuksia olisikaan tehty kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi hän kertoi 4.1.2012, että kaikki tarkastusasiakirjaan merkityt tarkastukset on tehty. En jaksa tarkistaa asiaa, mutta jos en aivan väärin muista, niin jotakuinkin sanatarkka kommentti oli, että "ne on kaikki tarkastettu". Näin ollen onkin hieman hämmästyttävää, että rakennustyön tarkastusasiakirjan liitemateriaaliin – jonka Jarmo Kekki toimitti minulle vasta yli vuosi sen jälkeen, kun olin sitä ensimmäisen kerran pyytänyt – vastaava työnjohtaja on kirjannut seuraavan merkinnän radonkanavistoa koskien:
"Radonputkitus:
Radonputkitus on tarkastettu merkinnällä 05.05.2011 siinä laajuudessa, kuin radonputkituksia oli tuolloin suoritettu ja tarkastettavissa. Tarkastukseni laajuuteen ei ole sisältynyt radonputkitukset maanvaraisen lattiapinnan yläpuolelta. Radonputkitus on asennettu teknisen tilan osalta eri paikkaan, kuin suunnitelmissa on merkitty. Tilaaja on hyväksynyt radonputkituksen suunnitelmien vastaisen toteutuksen, asennuspaikan ja menettelytavan maalämpöpumpun alle, josta tilaajan työntekijä on saanut tilaajalta hyväksynnän."
Katsotaanpa mitä tässä merkinnässä on pielessä. Ensinnäkin Jarmo Kekki toteaa, että tarkastus on koskenut tarkastettavaa radonkanavistoa vain ja ainoastaan niiltä osin, kuin kanavisto on ollut valmiina ja tarkastettavissa. Tiedämme, ettei kanavisto ole ollut tarkastusajankohtana suinkaan valmiina, vaan siitä on puuttunut poistokanavan osuus betonilaatan läpiviennistä ylöspäin. Nyt sitten pistääkin miettimään, että miksi Jarmo Kekki on merkinnyt radonkanaviston tarkastetuksi tuolloin, vaikka hänelle on ollut täysin selvää, ettei kanavisto ole ollut valmiina ja näin ollen tarkastettavissa kaikilta osin? Pettikö muisti tarkastusasiakirjan merkintää tehdessä, eikö ajatus oikein kulkenut?

Kanavisto on ollut valmiina heinäkuussa 2011. Miksi Jarmo Kekki ei ole tarkastanut radonkanavistoa loppuun tällöin ja merkinnyt tarkastusta suoritetuksi heinäkuussa, kuten säädökset edellyttävät? Säädösten mukaanhan vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että työmaalla on, ja työmaalla pidetään ajantasaista tarkastusasiakirjaa (Maankäyttö- ja rakennusasetus, 73 § toinen momentti, kohta 5).

Entinen vastaava työnjohtaja Jarmo Kekki mainitsee, ettei hän ole tarkastanut kanavistoa maanvaraisen betonilattian yläpuolelta. Poistokanava tulee siirtokanavan päästä kohtisuoraan ylös ja läpi betonilaatan, eli poistokanavan läpivientikohta on kuulunut tarkastukseen. Ihmeellistä, ettei hän ole kiinnittänyt mitään huomiota siihen, ettei kanavan läpivienti ole suunnitelman mukaisessa paikassa. Ja minä kun olin ihan siinä uskossa, että tarkastuksessa nimenomaan varmistetaan, että työvaihe on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.

Kanavisto on väitettynä tarkastusajankohtana ollut peitettynä jo iät ja ajat niin imu- kuin siirtokanavienkin osalta. Näitä kanaviston osia ei tuolloin ole enää voitu tarkastaa. Poistokanavan sijainnin perusteella Jarmo Kekki ei ole tarkastanut poistokanavaakaan niiltä osin kuin se olisi pitänyt tarkastaa ennen betonivalua. Mitä helvettiä hän on sitten oikein tuolloin tarkastanut?

Jarmo Kekki toteaa liitemateriaalissa, että radonputkitus on asennettu teknisen tilan osalta eri paikkaan, kuin suunnitelmiin on merkitty. On se kyllä hienoa, että hänkin on tämän edes jossakin vaiheessa havainnut. Kaikkien kannalta olisi tietysti parempi, että hän havaitsisi moiset virheet jatkossa vähän aikaisemmassa vaiheessa – esimerkiksi ennen betonivalua. Olisi myös kiva, että hän tekisi asialle jotakin, esimerkiksi ryhtyisi tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden ja virheiden johdosta, kuten säädökset vastaavalta työnjohtajalta edellyttävät (Maankäyttö- ja rakennusasetus, 73 § toinen momentti, kohta 3).

Kuva 1. Siirtokanavan suunniteltu ja toteutettu sijainti.
Vastaavan työnjohtajan tarkastuksen uskottavuuden kannalta asiassa on myös se ikävä puoli, ettei radonkanavistoa ole yksin teknisen tilan osalta asennettu eri paikkaan, kuin mitä suunnitelmiin on merkitty. Radonkanavisto on myös mitä ilmeisimmin asennettu koko siirtokanavan osalta eri paikkaan, kuin mitä suunnitelmiin on merkitty. Jostakin syystä Jarmo Kekki ei ole tätäkään poikkeamaa kyennyt havaitsemaan.

No, onhan toki mahdollista, että siirtokanava lähtee imukanavasta suunnitelman mukaisesta paikasta ja on teknisen tilan kohdalla käännetty vaakatasossa 90° ja tuotu nykyiseen sijaintiinsa. En tosin ymmärrä, miksi kukaan olisi tehnyt näin. Onhan se mahdollista, mutta tämän olisi puolisokeakin vastaava työnjohtaja huomannut tarkastaessaan imu- ja siirtokanavia. Täytyy nimittäin olla täysin umpisokea, jos ei kanavistoa tarkastaessaan huomaa, että suunnitelmiin suoraksi piirretyn kanavan toteutuksessa onkin ylimääräinen 90° mutka. Valitettavasti tämä asettaa Jarmo Kekin radonkanaviston tarkastuksen kokonaisuudessaan aika kyseenalaiseksi. Saattaisikohan olla niin, ettei kanavistoakaan ole todellisuudessa tarkastettu lainkaan, eikä miltään osin?

Seuraava onkin sitten mielenkiintoinen juttu. Tilaaja – siis minä – olen hyväksynyt putken suunnitelmien vastaisen toteutuksen ja työntekijänikin on saanut minulta hyväksynnän. Suunnitelmasta poikkeama tulee hyväksyttää ennen toteutusta. Minä en ole ennen betonivalua hyväksynyt poistokanavan suunnitelman vastaista toteutusta. Minulta ei ole ennen betonivalua pyydetty hyväksyntää tälle, eikä minulle ole asiasta edes ilmoitettu mitään. Minä en ole ollut asiasta millään tavoin tietoinen.

Jarmo Kekiltä tämä on jälleen briljantti yritys siirtää kaikki vastuu tilaajan harteille. Ikävä kyllä se näyttää tässäkin tapauksessa osuvan omaan jalkaan. Olennaisintahan ei ole se, olenko minä jossakin myöhemmässä vaiheessa hyväksynyt suunnitelman vastaisen toteutuksen. Olennaista on se, onko vastaava työnjohtaja tarkastanut kanaviston ja hyväksynyt suunnitelman vastaisen toteutuksen tai peräti laiminlyönyt kanaviston tarkastuksen kokonaan.

Menenpä seuraavaksi hieman vieraammalle alueelle, eli seuraavaksi "sohvaperunafilosofi lähestyy ongelmaa kausaliteetin käsitteen kautta". Käsite lienee tuttu ainakin joillekin sähköpaimenien kanssa tuttavuutta, kenties jopa ihan käytännöntasolla, tehneille pystystäkusijoille.

Otetaanpa tähän ensin ne faktat. Suunnitelmista poikkeamat ovat niin selkeitä, ettei niitä voi olla mitenkään havaitsematta tarkastuksessa. Säädökset edellyttävät, että poikkeamien vuoksi ryhdytään korjaustoimenpiteisiin, tai poikkeamat hyväksytään sellaisinaan. Näiden perusteella päästään seuraaviin vaihtoehtoisiin tapahtumiin:
  1. Vastaava työnjohtaja ei ole havainnut poikkeamia, josta seuraa väistämättä se, ettei kanavistoa ole tarkastettu miltään osin.
  2. Vastaava työnjohtaja on tarkastanut kanaviston ja havainnut poikkeamat, josta seuraa väistämättä se, että vastaava työnjohtaja on hyväksynyt poikkeamat, koska ei ole ryhtynyt korjaustoimenpiteisiin poikkeamien vuoksi.

Jarmo Kekin itsensä laatimien asiakirjojen perusteella ensimmäinen vaihtoehto ei ole mahdollinen. Allekirjoituksellaan vahvistamiensa asiakirjojen perusteella hän on tarkastanut kanaviston imu- ja siirtokanavien osalta ja niiden lisäksi myös poistokanavan betonilaatan läpivientikohtaan saakka. Mikäli ensimmäinen vaihtoehto olisi oikea, olisi tarkastusasiakirjan ja sen liitemateriaalin merkinnät totuudenvastaisia – Jarmo Kekin eduksi. Asiakirjoilla on käsittääkseni oikeudellista merkitystä, joten tässä olisi kysymyksessä mikä?

Edellisen perusteella vaihtoehdoksi jää se, että vastaava työnjohtaja on havainnut poikkeamat tarkastuksessa ja näin ollen myös hyväksynyt ne. Muussa tapauksessahan vastaava työnjohtaja olisi ryhtynyt korjaustoimenpiteisiin ja siirtokanava olisi siirretty suunnitelman mukaiselle paikalleen, jolloin myös poistokanavan läpivienti olisi suunnitelman mukaisessa paikassa. Mutta, voiko vastaava työnjohtaja hyväksyä suunnitelmien vastaisia toteutuksia neuvottelematta toimeksiantajansa kanssa? Voiko vastaava työnjohtaja jättää ilmoittamatta poikkeamista toimeksiantajalle? Enpä oikein usko.

Tämä ei nyt näytä hyvältä Jarmo Kekin kannalta. Edellä olevan ja Jarmo Kekin itsensä laatimien asiakirjojen perusteella näyttää kiistatta siltä, Jarmo Kekki on hyväksynyt suunnitelman vastaisen toteutuksen. Toteutuksen, josta asiakkaalle on myöhemmin koitunut merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia. Tai sitten hän on laiminlyönyt tarkastuksen ja kirjannut tietoisesti ja harkiten asiakirjoihin totuudenvastaisia merkintöjä. Siitä sitten valitsemaan mieleinen vaihtoehto. Seuraavalla kerralla kannattaisi miettiä piliä pidemmälle.

Mutta, olen toki "hyväksynyt" tämän suunnitelman vastaisen toteutuksen – yli kolme kuukautta tarkastuksen jälkeen, kun asia on vihdoin minullekin selvinnyt. Tällöin minulla ei ole ollut käytännössä mitään muuta mahdollisuutta, kuin hyväksyä tämä virhe ja sen myötä myös idioottimainen jalustaratkaisu. Tuolloin olimme nimittäin aikataulusta jäljessä jo useita kuukausia, eikä Jarmo Kekin tarjoama vaihtoehtoinen ratkaisu ollut millään lailla realistinen. Itse asiassa se oli minun näkemykseni mukaan järjettömyydessään vertaansa vailla.

Mitä Jarmo Kekki sitten tarjosi vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi? Niin, hän ehdotti, että lattia piikataan teknisessä tilassa auki ja radonpoistokanavaa siirretään noin puoli metriä suunnitelman mukaiseen paikkaan. Kuulostaa äkkiseltään ihan järkevältä. Vaan kun ei ole. Mietitäänpä asiaa seuraavassa tarinassa hieman tarkemmin.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti